Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Bekymmer och hopp för skyddsombud

Skyddsombuden känner gott stöd från sina arbetskamrater och facket. Men det borde finnas fler skyddsombud i Sverige, och det har blivit vanligare att arbetsgivare motarbetar dem.

Publicerad 25 oktober 2012

På Gilla Jobbet-mässan, som pågår i Stockholm 24–25 oktober, presenterade LO en delvis bekymrad, delvis ljus bild av arbetsmiljöarbetet.

Enligt en enkätundersökning bland 2 500 skyddsombud känner 90 procent gott stöd av sina arbetskamrater och från det lokala facket. 56 procent anser att chefen stödjer dem, men sex procent känner sig motarbetade.
Men många pekar också på brister i möjligheterna att utbilda sig, eller att få tillräckligt med tid för sitt uppdrag.  Och LO uppskattar att det skulle behövas cirka 100 000 fler skyddsombud.

Misströsta inte, menade Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Hans föredrag på skyddsombudsdagen syftade till att ge de församlade skyddsombuden råg i ryggen. Arbetsmiljölagen ger gott om verktyg, menade han.
– Folk går faktiskt sönder därute. Den här lagen är till för att hindra det.
Under senare år har det visserligen skett vissa försämringar, men lagskyddet är fortfarande starkt, menade han.
Ask tog upp flera exempel, däribland om ett skyddsombud som drev frågan om hög arbetsbelastning bland socialsekreterare.  Arbetsmiljöverket förelade arbetsgivaren att sänka arbetsmängden, ett utslag som bekräftades även i Kammarrätten.
Och inom hemtjänsten drev skyddsombuden frågan om arbetskläder och fick rätt hos Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudens begäran om arbetsmiljöåtgärd har ökat med 48 procent sedan 2006. Under samma tid har antalet fall där skyddsombuden stoppar arbetet minskat med en fjärdedel, enligt en tidigare undersökning i tidningen Arbetet.

Mässa för arbetsmiljö

Gilla Jobbet är en del av skyddsombudsåret, 100 år efter att skyddsombudsuppdraget tillkom, och arrangerades för första gången. Bakom står de partsgemensamma bolagen Afa och Prevent, som ansvarar för arbetsmarknadsförsäkringar respektive arbetsmiljökunskap.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här