Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Bara toppen på ett isberg”

Avslöjandena om hur två arbetsledare inom McDonalds sålt arbetstillfällen är bara toppen på ett isberg, enligt Thord Pettersson på LO. Men något brott är det inte frågan om -- åtminstone inte mot reglerna för arbetskraftsinvandring.

Publicerad 3 december 2012

McDonalds polisanmälde de två männen i början av november. De två männen har stängts av från arbetet. Hotellrevyn erfar att de har arbetat på minst fyra olika restauranger i Stockholmsområdet, som platschef och arbetsledare.
Facket har sedan länge varit kritiskt till reglerna om arbetskraftsinvandring. HRF har tidigare bland annat granskat arbetsvillkor på restauranger som tagit hit arbetskraft från länder utanför EU. I en rapport, som kom sommaren 2011, kunde Stockholmsavdelningen visa att det förekom stora brister som för låga löner, obefintliga anställningsbevis och långa arbetsdagar.

I det nu aktuella fallet på McDonalds handlar det inte om sämre löner och arbetsmiljö utan att de anställda har betalat för att få jobbet. Samt att ha bott i fastigheter som hör till de två cheferna, och betalat höga hyror.
Enligt LO:s utredare Thord Pettersson är detta inte alls ovanligt. 
– I cirka hälften av alla arbetstillstånd inom LO-området förekommer någon form av betalning. Människor betalar för att få ett erbjudande från en arbetsgivare, säger han.
Han uppskattar att sedan de nya reglerna infördes 2008, handlar det om mellan 5 000 och 10 000 arbetstillstånd som sålts inom LO:s områden. Priset för ett jobb är mellan 40 000 och 250 000 kronor, enligt Pettersson.
Eller så betalar man ”i arbetstid” – alltså jobbar billigt eller gratis för att få komma till Sverige. Reglerna för arbetskraftsinvandring har blivit ett parallellt system för att söka asyl, enligt honom.
– Det finns exempelvis ett samband i att antalet ärenden från ett visst land i det här systemet, också följer antalet asylärenden.

De två arbetsledarna har alltså polisanmälts. Brottsrubriceringen är ocker.  Men det finns inom reglerna för arbetskraftsinvandring inget som de kan straffas för.
– Jag vet inte varför det är just ockerbegreppet som använts. Men gentemot Migrationsverket har de nog inte begått något fel. Däremot kan det ju handla om brott mot andra regler, exempelvis om de inte betalat skatt för sina ”sidoinkomster”, säger Thord Pettersson.

Alejandro Firpo, jurist på Migrationsverket, bekräftar den bilden.
– När dessa fall dök upp i media granskade vi vår egen hantering. De kontroller som ska göras har gjorts. Så det här är alltså inte något brott mot reglerna för arbetstillstånd.
Med detta menar Firpo att alla papper och ansökningar till Migrationsverket har varit i sin ordning. Verket ställer bland annat krav kring företagets ekonomiska situation och att rätt löner ska betalas ut – och det har inte funnits några skäl att misstänka McDonalds för något annat.
– Vi har som myndighet inte haft anledning att anta att McDonalds är en dålig arbetsgivare.
Firpo betonar att Migrationsverket har skärpt kontrollen i vissa branscher, däribland restaurangbranschen. Och under 2012 har antalet ansökningar minskat.

Grovt räknat finns det två sätt att bryta mot reglerna för arbetskraftsinvandring: antingen att lönen och villkoren är sämre än dem som arbetsgivaren har intygat, eller att det inte alls gick ut på att jobba. Migrationsverket kan då återkalla tillståndet.
– Men det finns ingen sanktion mot arbetsgivare som betalar lägre lön än vad som är utlovat.
En återkallelse betyder att grunden för att ha arbetstillstånd är borta, och då får den enskilde tre månader på sig innan tillståndet dras in. Thord Pettersson på LO anser att reglerna måste ändras. 
– Arbetsgivaren straffas inte. Det enda som händer är att arbetstagaren riskerar bli hemskickad. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här