Ann Patmalnieks.

13 %
Av det belopp som hotell- och restaurangföretag sökt från omställningsstödet har Skatteverket beviljat runt 13 procent. Stödet infördes för att hjälpa företag som drabbats särskilt av pandemirestriktioner. Källa: Visita