Snabbkurs NYA LAS

Åtta saker du måste veta om nya las

Publicerad 27 april 2022
Åtta saker du måste veta om nya las
Hyvling, skadestånd, uppsägningar – det är många förändringar på väg. Foto: Shutterstock

1 Turordningen. Sist in–först ut ska gälla även framöver. Skillnaden är att arbetsgivaren har rätt att göra fler undantag än tidigare. I stället för två undantag hos arbetsgivare med max tio anställda får arbetsgivare snart göra tre undantag hos alla arbetsgivare oavsett antal anställda.

2 Regler för hyvling. Nu formaliseras hyvling, och ska följa turordningsreglerna. Det innebär att den som varit anställd kortast tid står först i tur att få en lägre tjänstgöringsgrad.

3 Sakliga skäl. Saklig grund för upp­sägning ändras till sakliga skäl för uppsägning. Det gäller när personliga skäl ligger bakom. Enligt facken gäller ändringarna i praktiken framför allt omplacering. Om en person inte funkar riktigt i sin roll ska arbetsgivaren utreda om hen går att omplacera. Till skillnad från i dag räcker det med ett om­placeringsförsök.

4 Rätt till lön vid tvist tas bort. I dag kan den som blir uppsagd ha rätt att ha kvar anställningen, om facket ­ogiltigförklarar uppsägningen. Det innebär att du har rätt till lön tills ni nått en uppgörelse eller tills Arbetsdomstolen fäller ett avgörande. Den möjligheten försvinner i stort sett helt. I stället gäller normal uppsägningstid.
En annan nyhet är dock att den anställda kan ha rätt till a-kassa medan tvisten pågår.

5 Allmän visstid väck. Allmän visstid försvinner ur lagen. I stället införs särskild visstid, som snabbare kvalificerar en arbetstagare till en tillsvidareanställning.

6 Uthyrdas rättigheter. Den som är uthyrd till en annan arbetsgivare ska efter två år ha rätt till anställning hos den inhyrande arbetsgivaren, alternativt en särskild ersättning på två månadslöner.

7 Höjt skadestånd. För den som blir felaktigt uppsagd eller avskedad höjs det allmänna skadeståndet med 50 procent. I normalfallet innebär detta en höjning från cirka 90 000 kronor till cirka 135 000 kronor vid en felaktig uppsägning.

8 Det viktiga huvudavtalet. Las är en sak. Huvudavtalet mellan parterna reglerar fler detaljer, och ger anställda hos arbetsgivare med kollektivavtal en viss kompensation för det svagare anställningsskyddet. Men huvudavtalet blir bara verklighet om riksdagen genomför de förändringar i bland annat las, a-kassa och omställningsskydd som de utlovat.