Nyheter OMSTÄLLNING

”Åtta av tio har hittat en positiv lösning”

Det har gått oväntat bra för uppsagda hotell- och restauranganställda som fått stöd av Trygghetsfonden TSL. Många har fått jobb hos samma arbetsgivare som tidigare.

Publicerad 19 mars 2021
”Åtta av tio har hittat en positiv lösning”
Trygghetsfonden TSL hjälper uppsagda till en ny sysselsättning. Åtta av tio hotell- och restauranganställda har hittat jobb, börjat plugga eller startat eget. Foto: Colourbox, Eva Lindblad/TSL
Caroline Söder. Foto: Eva Lindblad/TSL

Trygghetsfonden TSL hjälper uppsagda arbetare att hitta nytt jobb.
Var fjärde av dem som fått stöd sedan krisen bröt ut i mars 2020 tillhör hotell- och restaurangbranschen. Det rör sig om över 9 000 personer.

TSL:s uppföljning visar att av dem som inledde sitt stöd i april 2020 har hittills 79,4 procent antingen hittat nytt jobb, gått vidare till studier eller startat eget.
– Det betyder att hittills har åtta av tio hittat en positiv lösning. Det är bättre än förväntat med tanke på att det var stora grupper i begränsade områden och med likartad kompetens, som blev uppsagda under samma period, säger Caroline Söder, vd för TSL.

Många byter till nya yrken inom hotell och restaurang.

Av de 9 000 personer från hotell- och restaurangbranschen som anmäldes till TSL har drygt hälften avslutat sitt stöd. Av dem som fått en positiv lösning har nästan hälften gått till en tillsvidareanställning.
Ovanligt många stannar kvar inom hotell och restaurang, jämfört med andra branscher.
– Många har en eftergymnasial utbildning inom branschen. Då är det inte det första man gör att byta inriktning. Men många byter till nya yrken inom hotell och restaurang, säger Caroline Söder.

Andra hittar jobb inom handeln, till exempel lager och butik, eller inom omsorgsyrken som personlig assistent, barnskötare och elevassistent.
Över hälften av dem som lämnat TSL:s program är kvar hos samma arbetsgivare.
Det är fler än normalt, säger Caroline Söder.
– En förklaring till det är de stödåtgärder som regeringen satte in. När krisen började vidtog många arbetsgivare snabba åtgärder. Sedan, när de fick veta mer om stöden, valde fler att försöka behålla sin personal.

Hotell- och restauranganställda och TSL

  • Av dem som avslutat kontakten med TSL har en av tre bytt yrke. Det är färre än inom handel och industri, där 40 procent har bytt.
  • 45 procent av dem som hittills avslutat stödet från TSL har fått en tillsvidareanställning, 30 procent en tidsbegränsad anställning, 11 procent en behovsanställning, 12 procent studerar, 1 procent har startat eget företag.
  • Omkring 80 procent av dem som fått jobb säger att de har ett lika eller mer kvalificerat arbete. Det är ungefär som snittet för andra branscher, men lite lägre än för industrin.
  • De som är mellan 20 och 30 år har lättast att hitta nytt jobb eller utbildning.

Jämfört med före pandemin är det något fler än vanligt som börjar på en utbildning, 12 procent.
De flesta av dem går till eftergymnasial utbildning. Hotell- och restauranganställda är redan en av TSL:s högst utbildade grupper. Omkring 24 procent har eftergymnasial utbildning.
Just nu får TSL in ungefär lika många från branschen som före pandemin.
– Sedan är frågan vad som händer när stödet till arbetsgivarna minskar. Utvecklingen framöver beror också på hur vi som besökare kommer att bete oss längre fram. Kommer vi att intensifiera våra restaurangbesök när vi kan röra oss ute igen, hur kommer det gå med affärsresor och konferenser?

Siffrorna från TSL handlar enbart om personer som haft tillsvidareanställning, eftersom det bara är de som har rätt till stödet.
– Vårt resultat säger alltså ingenting om hur det gått för dem som haft tillfälliga jobb. Så samtidigt som det har löst sig för många befinner sig branschen som helhet i en väldigt svår situation, säger Caroline Söder.