Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Vi måste kämpa tillsammans”

Vi måste bli starkare och det enda sättet är att vi jobbar tillsammans, skriver HRF:arna Erika, Mimi och Lutfije.

Publicerad 12 april 2013

Heltid eller deltid? Varför jobbar vi deltid istället för heltid? Hur ska vi försörja våra familjer? I dag är det många som jobbar deltid mot sin vilja och har inte råd att försörja sina familjer på sin lön.
Kan HRF hjälpa oss att förändra det? Det finns en möjlighet att förändra villkoren, om facket blir starkare genom att bli fler medlemmar. Varför är det så svårt att få fler medlemmar i facket? Facket ger en trygghet på arbetsplatsen. De strider för våra rättigheter, såsom löner, arbetstid och arbetsmiljön, så att vi mår bra på jobbet. Det allra viktigaste är våra kollektivavtal! Vi måste kämpa tillsammans för att inte göra försämringar i avtalen. Utan kollektivavtal blir arbetsmarknaden som vilda västern! Vi måste på något sätt öka förståelsen för vad det innebär att vara medlem i en fackförening.
Varför finns det en rädsla för att tillhöra en stark gemenskap? Många har ett inbyggt hinder för att våga säga ifrån, framförallt till en auktoritet. Hur ska vi överbygga dessa hinder? Vi måste bli starkare och det enda sättet är att vi jobbar tillsammans! Ensam är inte stark! Vi som medlemmar måste värva våra kompisar så att vi blir fler. Vi måste även prata mer med nuvarande medlemmar så de inte lämnar gemenskapen. Desto fler vi är desto starkare blir vi och får större chans att förändra våra villkor till det bättre. Alla måste ha som rättighet att få jobba heltid om de vill!

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.