Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Vänsterpartiet har rätt!

Publicerad 23 november 2005

Vänsterpartiet har fått mycket kritik för sitt senaste program. 200 000 nya jobb i offentlig sektor, högre skatter och stopp för ytterligare privatiseringar och avregleringar är tre krav i det nya vänsterprogrammet.
Rena kommunismen, anser kritikerna.
Inte alls. Det är normal reformpolitik, som lika gärna kan vara socialdemokraternas. Ja som borde vara det.
Under hela 1990-talet gjordes stora nedskärningar i skolor, på daghem och inom vården. Alla besparingar är inte fel. Men när färre personer ska göra mer jobb så märks det på verksamheten. Den blir sämre. Och det märks i arbetslöshetssiffrorna.
Nu är den ekonomiska krisen över. Vi har råd att rätta till det som har gått snett. Fler anställda i vården och på dagis ger bättre kvalitet och färre arbetslösa.

Regeringen står handfallen när det gäller arbetslösheten. Satsningar i den offentliga sektorn kan dock politikerna styra över. Det ger jobb. Och det ger välfärd.
Offentliga satsningar kan också fungera som en motor i hela ekonomin och ger jobb även i privata företag.
Men givetvis måste det betalas. Det går inte att trolla med de offentliga finanserna. Vill vi ha ett välfärdssamhälle måste skatterna vara relativt höga. Det går inte att betala nya utgifter med skattesänkningar. De flesta svenskar är beredda att betala mer, när de vet att de får något för pengarna.

Privatiseringar och entreprenader är den andra politiska modevåg som har drabbat oss. Mycket har gått snett. LO visade nyligen i en rapport att det mesta som har privatiserats har blivit dyrare och sämre.
Privatiseringen av elbolagen har gett fler strömavbrott och högre räkningar. Det sägs ibland att syftet med denna privatisering var lägre kostnader för konsumenten. Det var det inte alls. Syftet var att höja elpriserna i Sverige till den ungefär dubbelt så höga nivån som gäller i Tyskland och resten av Europa. Bra för kraftbolagens ägare men dåligt för alla andra. Att både stat och kommuner har sålt sina kraftbolag till privata intressen är djupt olyckligt.
Samma sak gäller fjärrvärmen. Tidigare ägde Stockholms stad sitt fjärrvärmenät. Nu kontrolleras stockholmarnas värme av storbolaget Fortum, som jobbar för största möjliga vinst åt sina ägare. Priserna har stigit kraftigt och de boende har inget annat företag att vända sig till.
Det är bättre om konsumenterna tillsammans äger det som ger dem värme och el.

Men det beror på hur man ser på saker och ting. Är människorna till för storföretagen? Eller är företagen till för människorna?

Lösningen är andra mål för företagen och andra ägare.
Det finns en del orealistiska önskemål i v-programmet. Men som helhet är det ett bra program i god reformistisk, socialdemokratisk anda. Mycket är gamla LO-krav och det mesta borde även det stora s-partiet ställa upp på.
Det är dags för svenska folket, att genom sina valda organ, ta kontrollen över sin egen ekonomi.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.