Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Tillståndsgivande myndigheter måste också ha varit redlösa

Publicerad 25 oktober 2005

Ska du dricka alkohol,gör det på krogen.
Det budskapet har både fack och arbetsgivare i vår bransch fört fram i många år.
På krogen råder ordning, nykterhet och trevnad. Så säger lagen och så säger branschens företrädare. Risken för att du får i dig för mycket och tar skada, är mindre om du dricker på en restaurang.
Där finns utbildad personal. Där finns ansvar. Om ditt eget omdöme sviktar efter några glas, så riskerar du ändå inte att det spårar ur. Det ansvarar restaurangen, dess ägare och personal för.

Detta är budskapet som branschens organisationer för fram och motiverar sina krav med. Ett krav är lägre alkoholskatt just för restauranger.
Men branschen har svårt att få gehör för detta. Ett skäl är att man inte sköter alkoholen rätt. Det finns alltför många exempel på det.

Nyligen drunknade en ung pojke i Stockholm efter en blöt krogkväll. Han var bara 17 år, han var inte nykter när han kom, men släpptes in och serverades ännu mer.
Just den här gången gick det så illa det kan. Men själva grejen, att alltför unga människor dricker alldeles för mycket inne på krogen, det är inte ovanligt.
Många har ansvar, givetvis. En 17-åring ska inte vara ute sent på natten i Stockholms city. Om han är det bör någon vuxen ingripa på ett tidigare stadium och se till att han kommer hem. Om inte förr så bör givetvis dörrvakten på krogen ingripa.

För en tid sedan sparkades en kock ihjäl i trakten av Stureplan. Även där var alkohol och kanske andra droger inblandade. Både gärningsmän och vittnen var rejält bladiga. Några hade blivit det på krogarna omkring.
Menar branschen allvar med att man tar ansvar måste det finnas rutiner för att hanterar de alltför onyktra och de alltför unga.
Det håller inte att den plats i Sverige där branschen drar in mest pengar samtidigt är känd för fylleri, våld och förnedring.
De gäster som lämnar krogarna sent på natten visar sig sällan från sin bästa sida. Efter några glas är det vackra folket inte så vackert. Var gränsen går ska både den enskilda och krogpersonalen ha ögonen på.
Facket kräver sedan flera år att ingen restaurang ska ha öppet längre än till tre på natten.Vad har hänt med det kravet?

Runt om i landet utbildas nu krögare och personal om grunderna i alkohollagen och serveringsreglerna.
Det låter bra. Fast jag kan inte förstå hur någon har kunnat få serveringstillstånd som inte redan kan detta.
Den som vill börja i yrket måste först utbilda sig. Självklart. Men om den som redan har krog eller arbetar med alkoholservering behöver en grundläggande utbildning har något redan gått snett.
Det är inte bara gäster som blir redlösa. Även tillståndsgivande myndigheter måste ha varit det. Ofta.
Det är dags att branschen lever upp till de sociala och etiska kraven. Först då kommer man att tas på allvar av våra politiker.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.