Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Tack alla kamrater och kollegor

Jag är stolt över att ha varit medlem i det här förbundet, skriver Johan Engman som byter bransch och facktillhörighet.

Publicerad 6 augusti 2012

Jag har varit medlem i Hotell- och restaurangfacket sedan jag fick jobb och kunde bli medlem. I höst kommer jag att byta bransch och förbund.

Just nu går HRF igenom en ny inriktning. Till nästa kongress ska förbundet ha blivit ett fack som är nära sina medlemmar, med flera aktiva på arbetsplatserna och fler utbildade medlemmar. I stället för att bara vara ett telefonnummer och en brandsläckande organisation. Det är ett mycket spännande arbete, och all lycka till alla hårt arbetande HRF:are!

Det är också roligt att se så mycket nya förtroendevalda. Under avtalsrörelsen var det en servitör som sade: ”Jag har jobbat hela livet i branschen. Vi har alltid backat. Nu ska vi inte backa längre”. Det finns en enorm yrkesstolthet i hotell- och restaurangbranschen. Det vittnar de ombudsmän som kommer över från bygg- och metallyrken:  ”Största servicekänslan och stoltheten finns i den här branschen” Därför förtjänar vi också ordentligt betalt. Ingen annanstans fuskas det så mycket med anställningsformer.

Jag har organiserat och utbildat många medlemmar. Men framförallt är det många av er som har inspirerat mig. Jag är stolt över att ha varit medlem i det här förbundet!

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.