Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Superkänsliga frågor i facket

Publicerad 7 maj 2003

Sex, sprit och spel kallas ibland de tre syndiga essen. De berör män-niskors innersta drifter och är starkt förknippade med moraliska värderingar. Vi kan också nämna tre pinsamma p: pengar, politik och person. Tre farliga f är förmåner, fallskärmar och förtroende.
När sådana här frågor ska diskuteras är det för det mesta svårt att skilja fakta från värderingar och sak från person.
För några år sedan, när debatten om finanskris och fallskärmar var het, bestämde sig LO för att diskutera etik och moral, förmåner och värderingar inom den egna organisationen. Man kom fram till en enkel lösning: öppenhet. LO-ekonomen PO Edin, som ansvarade för arbetet, formulerade slutsatsen så här: Du ska inte göra något som du inte kan ställa dig upp på ett medlemsmöte och berätta om.
Det ska alltså inte finnas några ersättningar eller förmåner som inte medlemmarna vet om.
Inom Hotell- och restaurangfacket finns nu en utredning som handlar om villkoren för dem som har fackliga förtroendeuppdrag. Vi berättade mycket kortfattat om den i förra tidningen. Utredningsgruppen har valt den förståndiga linjen att bjuda in till en diskussion om ersättningarna. Förslaget är nu ute på remiss inom HRF . Kommer nya regler för den ekonomiska ersättningen att göra det svårare eller lättare att rekrytera medlemmar till fackliga uppdrag? Jobbar man fackligt för pengarna eller av ideella skäl? Vad tycker medlemmarna? När synpunkterna har kommit in ska utredningen åter se över förslagen innan förbundsstyrelsen så småningom beslutar.
I den här tidningen diskuterar vi ett av de känsliga essen, spriten. HRF-avdelningen i Östergötland har beslutat att inget starkare än lättöl ska serveras när facket bjuder och vill att hela förbundet ställer sig bakom samma linje. Inte för att alla är helnykterister, det är inte särskilt många, men den som vill ha en starköl har råd att betala den själv.
Många medlemmar undrar hur det ligger till. De förtroendevalda inom facket får ibland höra gliringar om hur fackets pengar används. Brist på öppenhet kan skapa intrycket av att det finns något att dölja, även om det inte gör det.
Ännu en öppenhetsfråga gäller den anställdes rätt och integritet på sin arbetsplats. I LOs färska demokratirapport ?Frihet tillsammans? handlar ett avsnitt om just detta. Det är för stort avstånd mellan vår rätt som medborgare och vår rätt som anställda, anser LO. Där citeras tryckfrihetsförordningen om varje medborgares rätt till yttrandefrihet, rätt att inhämta och ta emot upplysningar och även rätten att meddela upplysningar. Den här rätten som vi har som medborgare borde vi även ha som anställda. Lagen om anställningsskydd och lagen om företagshemligheter måste ses över, anser LO.
En chef ska i framtiden inte kunna forska efter vem som har gått till en tidning och berättat om ett miljöutsläpp från företaget eller om t ex ekonomiska oegentligheter.
Det är första gången som LO så otvetydigt har tagit ställning för medlemmens individuella mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Och även här handlar det om att det öppna samtalet är det bästa skyddet mot missförhållanden.
Smussel och mörkläggning gynnar bara den som har något att dölja.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här