Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Otrygga jobb drabbar alla

Otrygga anställningar är en kvinnofälla. Om inte arbetsmarknadens parter kan lösa trygghetsfrågorna måste vi överväga lagstiftning som gör heltid till en rättighet, skriver riksdagsledamot Ingemar Nilsson (S) och Anders Rydahl, ordförande i Handels avdelning 27.

Publicerad 25 januari 2013

Otrygga anställningar har ökat explosionsartat på den svenska arbetsmarknaden under de senaste åren. Den anställde har kanske jobb bara ett par dagar i veckan eller kallas in vid behov. Detta är särskilt vanligt inom handeln, med många kvinnor och unga i arbetskraften.

Den osäkra anställningsformen leder till stress hos den som inte vet när och om man ska arbeta, men även hos tillsvidareanställda. Mycket av tiden hos ordinarie personal går åt att handleda och instruera tillfällig arbetskraft, vilket tar tid från servicen till kunderna. Därför känner butiksanställda sig utmattade när de kommer hem från jobbet.

Otrygga anställningar är en kvinnofälla, eftersom det i huvudsak är kvinnor som jobbar ofrivillig deltid. Det ger låga inkomster och låga inkomster ger låg föräldrapenning, sjukpenning och låg pension. Otryggheten påverkar vardagen. Man vet inte om man kan vara med barnen under loven, om man kan gå på kurs eller om och när man kan ta semester.

Enligt en undersökning, som fackförbundet Handels har gjort, hade förra året mer än en fjärdedel av anställda inom detaljhandeln en tillfällig anställning. Den här typen av osäkra anställningar, där personal kallas in på kort varsel, har ökat kraftigt i stället för att ta in vikarier eller provanställa personal. Den ordinarie personalen får då ta mer och mer ansvar utan att de får större inflytande.

När det är stor omsättning av personal, påverkar detta arbetsmiljön negativt och stressen ökar risken för sjukdomar. Det finns ett tydligt samband mellan hur tillsvidareanställda mår och hur mycket visstidsanställda det finns.

Självklart varierar behovet av arbetskraft i affärerna under dagen, veckan eller under året. Men det behöver inte betyda att de anställda måste leva under press. Man kan organisera även ett flexibelt arbete utan att det påverkar anställdas ekonomiska trygghet eller arbetsmiljön negativt.
Vi behöver inga fler försämringar i anställningstryggheten. I stället måste arbetsmiljön och anställdas ekonomiska trygghet komma i fokus.
Om inte arbetsmarknadens parter kan lösa trygghetsfrågorna måste vi överväga lagstiftning som gör heltid till en rättighet. Deltid kan och ska vara en möjlighet för den anställde.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.