Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Oseriösa arbetsgivare vill utnyttja de nya EU-medborgarna

Publicerad 19 april 2004

Om två veckor får vi tio nya medlemsländer i EU och miljoner nya EU-medborgare. Det blir lättare för oss att resa, söka jobb och flytta till fler länder. Det blir lättare för våra vänner där att komma hit.
I sista stund har den svenska regeringen börjat tveka. Statsministern varnar för »social turism« och regeringen vill försvåra för folk att komma hit och söka jobb.
När Sverige var ordförande i EU slogs man hårt för att länderna i östra Europa skulle komma med, så det här känns som ett sent uppvaknande.

Många säger att det är som LO har krävt övergångsregler för de nya medlemsländerna. Det är inte sant. Däremot har LO krävt ordning och reda på arbetsmarknaden.
Det måste bli slut på att samvetslösa företagare tar hit folk som utnyttjas till för låga löner. Det förekom långt innan någon hade en tanke på utvidgningen av EU. Facken har larmat men fått väldigt lite gehör.
Det måste också bli slut på missbruket av f-skattsedel och att anställda tvingas uppträda som företagare. Den som i praktiken arbetar som en anställd ska inte låtsas vara företagare, vare sig det sker på eget initiativ eller på arbetsgivarens uppmaning.
Företag som kan existera bara genom låga löner och fusk borde inte finnas.
Facket anser att alla som arbetar i Sverige ska ha avtalsenlig lön och omfattas av den arbetsrätt och de sociala förmåner som gäller i vårt land.

Tyvärr har svartföretagandet i Sverige fått pågå för länge. I flera branscher är det de oseriösa som sätter standarden. Om diskussionen nu får svenska politiker och myndigheter att vakna så är det bra.
Risken med det nya stora EU blir annars att företagen och kapitalet får alla friheter, medan människorna hamnar i kläm. Om företag ska få etablera sig fritt i alla EU-länder borde givetvis arbetare ha samma möjligheter.
Annars blir ju EU bara kapitalets union.
EU går ut på att människor, kapital, produkter och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna i Europa. Det kallas de fyra friheterna.
Europafacket har krävt en femte frihet, friheten för facket att röra sig fritt inom unionen och ta till stridsåtgärder över gränserna om det behövs. Scandicanställda i Sverige ska alltså ha rätt att strejka till förmån för sina kollegor i Tyskland eller Finland.

LO och svensk fackföreningsrörelse vill alltså inte ha några övergångsregler som hindrar arbetare från de nya medlemsländerna. Däremot vill LO ha bättre regler på arbetsmarknaden i Sverige, som gäller alla arbetande. Och syftet ska vara att hindra social dumpning och osund konkurrens.
Ordning och reda på arbetsmarknaden, helt enkelt.
Ett hyggligt arbete, med rimlig lön, bra arbetskamrater, en ärlig chef och vettiga arbetsuppgifter, det är vad de flesta människor i Europa önskar sig.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.