Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Löntagarna behöver trygghet i Europa

Publicerad 26 maj 2003

Har du börjat fundera över hur du ska rösta i EMU-valet i höst?
HRF-kongressen som börjar på lördag ska diskutera det. Inte hur just du ska rösta, utan om facket ska ge dig något råd eller inte. Det finns två helt olika krav till kongressen. En vill att facket ska vara neutralt och inte ha någon uppfattning. En annan vill att facket ska ta ställning.
Om det blir ett ställningstagande lutar mycket åt ett nej. Orsaken är att politikerna inte har lyssnat på LO.

För en servicebransch med många internationella kontakter är en gemensam valuta för hela Europa praktisk. Många HRF:are reser mycket, även för dem blir det praktiskt med en ny valuta.
Uppväger det de risker som finns? Största risken är arbetslöshet eftersom länderna i övriga Europa inte alls har samma ambitioner som Sverige när det gäller jobb och välfärd.

LO har på det stora hela varit positivt till att Sverige ska gå med i valutaunionen EMU. Men på vissa villkor:
Första kravet är att lönebildningen i Sverige ska vara stabil. Det är den nu. Vi har haft låg inflation och höjda reallöner i flera år.
Andra kravet är att ett strukturråd med arbetsmarknadens parter bildas. Det har varit på gång, men nu har arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv backat. Det är i skrivande stund osäkert om rådet blir av.
Tredje kravet är buffertfonder. Staten behöver en reserv av pengar för att kunna sätta in mot arbetslöshet i dåliga tider. Kan ett land varken ändra räntan eller valutan behövs något annat.
Undanlagda pengar behövs för att Sverige ska kunna dämpa arbetslöshet och sociala nedskärningar i en lågkonjunktur.
Socialdemokraterna och LO har diskuterat EMU. De är ense om några saker:
? Statens finanser måste stärkas, överskottet måste höjas.
? En sysselsättningsmarginal måste finnas i budgeten.
? En buffert för kommuner och landsting behövs så att de kan jämna ut mellan bra och dåliga år.
Men (s) och LO är inte överens om behovet av en buffert i statens budget. Därmed sprack samarbetet. Göran Persson, statsministern, har avfärdat LO med att han inte vill ha en debatt om »fondsocialism«. Och socialdemokraterna har hittills inte velat offentliggöra det man är ense med LO om. Det väcker irritation hos LO.

I dag finns det bara ett borgerligt alternativ på ja-sidan i EMU-omröstningen. Ingen på ja-sidan för fram löntagarnas krav.
LO har konstaterat att fackets krav inte är uppfyllda. Det logiska vore då att säga nej, men LO:s beslut blev att organisationen ska vara neutral, men uppmana medlemmarna att rösta den 14 september.
Hur ska HRF ställa sig? Vi berättar i nästa tidning.
Själv har jag inte bestämt mig.
Folkomröstningen om EMU hålls den 14 september.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här