Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kvinnor behöver lika bra villkor

Om vi ska vara världens mest jämställda land kan inte deltider, osäkra jobb och dålig äldrevård få breda ut sig.

Publicerad 26 februari 2013

Sverige sticker ut internationellt när det kommer till jämställhet. Vi hamnar i toppen när det görs jämförelser om kvinnors ställning i samhället. Att vi har kommit så långt handlar främst om att 80 procent av kvinnorna i Sverige förvärvsarbetar. Internationellt ligger siffran på 60 procent.
Med arbete kommer egen inkomst och senare pension. Ekonomiskt oberoende stärker och gör kvinnor mera självständiga. Sedan är det ju samhällsekonomiskt helt idiotiskt att inte utnyttja kvinnors kompetens.

Men det som ser så bra ut på pappret är inte lika oproblematiskt vid en närmare titt. I dag jobbar ­varannan kvinna i Sverige heltid. I kvinno­dominerade branscher som hotell- och restaurang, vård och handel har deltider snarare blivit regel än undantag. Dessa siffror nämns dock sällan när Sverige slår sig för bröstet. Men likt förbaskat syns de i plånboken när den deltidsarbetande ska betala räkningar varje månad. Och på pensionen, längre fram i livet. Fattigpensionären är oftast en kvinna.

Den ekonomiska krisen i USA och Europa har drabbat många människor. Folk har förlorat sina jobb, fått flytta från hus och hem och ibland tvingats bli försörjda av familj och vänner. Krisen har lett till nya frågor om sambandet mellan arbete, välfärd och kön. En slutsats internationella forskare på FN-nivå hävdar är att vi måste satsa oss ur krisen genom att stärka kvinnors ekonomi.
Om till exempel två i en familj jobbar slås inte familjer ut på samma sätt om en av dem skulle förlora sitt jobb.
Kvinnors arbete är en förutsättning om vi ska ta oss ur krisen.

I det sammanhanget är det mycket intressant att titta på Sverige. Här ser vi att de allt vanligare deltiderna, osäkra anställningarna och den försämrade välfärden får jämställdheten att gå tillbaka. Kvinnor går ner i arbetstid för att ta hand om föräldrar, kvinnor får oftare än män osäkra anställningar.
Sverige håller helt klart på att backa och har blivit sämre på alla de punkter som gör ett land jämställt.

När Maria Arnholm nyligen hade blivit ­jämställdhetsminister sa hon att löneskillnaden mellan män och kvinnor är en mycket viktig fråga. Hon hade dock inga förslag på hur löneutjämningen ska gå till. Ett tips till Arnholm är att lyssna på de kvinnodominerade fackförbunden och lagstadga om heltider.
Det tillsammans med stärkt arbetsrätt och individualiserad föräldraförsäkring är nödvändigt om vi ska leva upp till »Sverige, världens mest jämställda land«.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.