Insändare månadens fråga
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Jakten på timmar

Signaturen "Missnöjd" om tillvaron som anställd "extra vid behov".

Publicerad 20 december 2012

Jag är anställd vid behov. Det är ett evigt jagande efter timmar. Det är arbetsgivarens marknad, hur kan facket acceptera att man får anställa på tre timmar? Jag anser att uthyrningsfirmor borde förbjudas. Så länge de finns har vi ingen chans att få fast anställning. Vi timanställda måste också betala räkningar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.