Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Idéer är en färskvara ? korta motionstiden

Publicerad 18 juni 2003

I den här tidningen berättar vi om Hotell- och restaurangfackets kongress som nyligen hölls i Lund. De flesta som var med ger den ett gott betyg.
Solen sken både ute och inne. Kongressen hade tre utskott där alla förslag diskuterades. Både valda ombud och anställda ombudsmän var med och det blev många nya texter och ändringar i det som hade skickats ut. Det var också meningen. Ombuden skulle påverka de texter som har skrivits på förbundskontoret och diskuterats i förbundsstyrelsen före kongressen.
Det kom också fram nya förslag under kongressen. Ett var att HRF borde ha ett lönepolitiskt handlingsprogram. Ett annat var att facket ska kräva stopp för nattöppna krogar till klockan fem. Kongressen höll med om båda sakerna.

Det problematiska är att förslagen inte hade diskuterats i förväg. Hade ett ombud fört fram det på en vanlig kongress så skulle ordföranden, med all rätt, stoppa det med beskedet att du får skriva en motion till nästa kongress. Nu fördes förslagen fram av ombudsmän från förbundskontoret och hade ledningens stöd.
Det här skriver jag inte för att jag tycker att förslagen är dåliga, tvärtom. Det är bra förslag och jag tror att de har ett brett stöd bland medlemmarna, annars hade ju inte heller kongressombuden röstat för dem.
Andra frågor, som inställningen till entreprenader och rökning på krogen och EMU, radikaliserades rejält under kongressen.
Varför kom inte dessa frågor in som motioner till kongressen? Hur gör facket för att fånga upp de problem som finns på arbetsplatserna och formulera medlemmarnas önskningar?

De formella reglerna kring kongressen ställer kanske upp hinder för engagemanget.
Redan på sektionernas höstmöten, nästan ett år före kongressen, ska medlemmarna föreslå de personer som de vill ha som kongressombud. Den som inte är föreslagen då kan inte väljas. Och i det läget har väljarna, medlemmarna, ingen aning om vilka frågor som kommer att bli viktiga på kongressen och hur de som man föreslår ställer sig till dem.

En annan sak är motionstiden. I slutet av hösten före kongressen ska förbundet ha in motionerna. Varje avdelning bestämmer när den ska ha in förslagen.
Någon gemensam motionstid finns inte i HRF, utan det är 40 olika datum som gäller för att lämna motioner och föreslå ombud, ja det kan vara ännu fler eftersom alla sektioner har olika mötesdagar.

Hur ofta ska facket ha kongress? Förr var det vart femte år, och det ansågs för sällan. Så mycket hinner hände mellan kongresserna att besluten blir inaktuella. Nu gäller vartannat år, och det anses för ofta. Flera avdelningar ville ändra tiden, men det blev inte så. Nästa kongress hålls om 2,5 år.
Inför den finns det anledning att fundera över hur medlemmarnas idéer, önskningar och krav ska få uttryck på kongressen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan