Ledare | Ur artikelarkivet INBOX
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hellre lika lön för lika arbete än mer lön för manligt kön

Publicerad 1 april 2007

VAD ÄR DET som är så laddat med jämställdhet? Hur kan människor reta sig på att krafter i svenskt arbetsliv arbetar för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Detta är frågor vi alla borde ställa oss efter att Svenskt Näringsliv för ett tag sedan gick ut och förhindrade fackförbundet Handels och arbetsgivarföreningen Svensk Handel att skriva under ett avtal som de var överens om. Det som fick Svenskt Näringsliv att göra detta var något så oväntat som just jämställdhets potten. En pott vars tanke är att utjämna i alla fall något av de skillnader som finns mellan kvinnor och mäns löner. Det behövs inga PR-experter för att inse att Svenskt Näringslivs agerande inte precis kommer att ge dem goodwill och positiva ringar på vattnet i fortsättningen, utan att förhållandet snarast är det motsatta. Och förvåningen är stor bland de flesta människor över deras agerande. För vad är det som är så känsligt i att vilja höja lönerna så att det mer kommer att handla om lika lön för lika arbete än om mer lön för manligt kön? Det luktar 1800-tal och gubbs med liten uppfattning om verkligheten lång väg.

SVENSK HANDELS VD Dag Klackenborg berättar i Dagens Nyheter om hur han blivit uppkallad till Svenskt Näringsliv för ett regelrätt »rektorsprat«, som han kallar det. Också detta för tankarna till 1800-talet. Lyder du inte, gör du något som inte passar sig bland dem som bestämmer och dem som har makten, så ska du få dig en riktig örfi l eller i alla fall ska vi ta dig ordentligt i örat lille pojk. Det känns varken särskilt konstruktivt eller smart att agera så.

DET HELA HADE kunnat sluta i en strejk om inte Dag Klackenborg hade gått ut och sagt att detta måste gå att lösa. Medlarna från Medlingsinstitutet som hade kallats in hade fått det omöjliga uppdraget att medla i en konflikt där bägge parter redan var överens, en något absurd situation. Till sist slutade det hela med att Handelsanställdas förbund och Svensk Handel skrev under det avtal de hela tiden hade varit överens om. DENNA AVTALSRÖRELSE är den största på många år och den är viktig för väldigt många människor, inte minst lågavlönade och kvinnor. Många av dessa är medlemmar i Hotelloch restaurangfacket. När nu HRF och de andra LO-förbunden tydligt har visat att de vill göra något för att höja kvinnornas löner är det väl mer förvånande om någon höjer på ögonbrynen över detta än att någon inte gör det. Det borde anses självklart att jobba för lika lön för lika arbete. Den som inte håller med om detta gör nog klokast i att tiga still eller ge sig på något annat i avtalsrörelsen för att vinna spelet. Nu återstår att se vad avtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund innebär för HRF:s medlemmar i den fortsatta avtalsrörelsen

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här