Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hårdare tag gör inte de sjuka friskare

Publicerad 14 mars 2005

Att inte bli trodd är kanske det värsta. Att få försvara sig inför arbetskamrater och arbetsgivare och bli ifrågasatt av läkare och försäkringskassa. Det slår hårt när inte försäkringskassan hjälper. Det är den tryggheten vi har.
Så sa en facklig förtroendeman inför det reportage om sjukskrivna som vi publicerar i den här tidningen.

Jobben i branschen är oftast tunga. Få orkar fram till 65 år. Det finns arbetsplatser där ingen inom HRF:s yrkesområden har blivit avtackad på pensionsdagen. Alla har tvingats sluta tidigare.
Man står, går, bär och kånkar. Det leder till slitna leder, trötta muskler och en utmattning av själen.
Stressen är en orsak. Olämpliga chefer och ägare i företagen en annan.
»Min egen dumhet«, säger många med ond rygg. »Jag kände att jag hade ont men fortsatte i samma takt ändå«.
Därtill kommer den psykiska påfrestningen.
Givetvis är inte alla chefer och ägare i hotell- och restaurangbranschen olämpliga.
Men företagare som lurar skattemyndigheten på pengar och köper kött svart, de är inte heller särskilt omtänksamma som arbetsledare och inte så benägna att köpa in ergonomiska hjälpmedel.

Sjukskrivningarna är nu ett samhällsproblem. Många talar om hårdare tag mot de sjuka. Bakom detta ligger tron att de inte är så sjuka som de säger. De skulle kunna jobba, i något annat jobb.
Men hur får man detta andra jobb, som man klarar? Ett jobb att gå till med glädje.
Arbetsgivaren har ett ansvar. Går det att hitta andra uppgifter på samma arbetsplats?
Nu har arbetsgivaren också ett stort
ekonomiskt ansvar för den sjuka. Först två veckors sjuklön som arbetsgivaren betalar och därefter 15 procent av sjukpenningen tills den sjuke är tillbaka minst på deltid.
Tanken är att det ska det göra arbetsgivaren mer intresserad av att skaka fram ett lämpligt jobb. Men det kan också leda till att arbetsgivaren ökar sina ansträngningar att i stället bli av med den anställde. Erfarenheten hittills tyder på det.

Den hårdare attityden märks även på försäkringskassans hemsida. Där kan arbetsgivare bland annat läsa:
»Det är du som arbetsgivare som beslutar om rätten till sjuklön« och »Ett läkarintyg kan ses som en redogörelse för vilka behov av anpassning den sjukskrivne har.«
Det här stämmer inte med den lag om sjuklön som riksdagen har antagit och inte heller med kollektivavtalet. Men det kommer säkert att leda till fler tvister kring sjuklönen. Några kan kanske ta taxi till jobbet och utföra exempelvis telefonarbete även med ett gipsat ben. Men en liten restaurangägare utan medicinsk utbildning kan inte bedöma alla läkarintyg.
En medlem säger:
? Försäkringskassan säger att dom inte kan hjälpa mig förrän jag är uppsagd. Jag tänker inte säga upp mig. Det gör mig ledsen att försäkringskassan säger så.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.