Ledare | Ur artikelarkivet INBOX
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Du gör en insats genom medlemsk

Att du är med i facket gör att systemet med kollektivavtal kan fungera, vilket gör att alla får rimliga arbetsvillkor.

Publicerad 1 maj 2008

Ni som läser detta ska vara stolta. Genom ert medlemskap värnas många människors möjligheter till en bra arbetsmiljö. Tillsammans jobbar ni för schysta villkor för anställda i hotell- och restaurangbranschen. En del av er jobbar också mer aktivt med fackliga frågor och är kanske platsombud på era arbetsplatser. Varje dag drar ni ert strå till stacken i det stora arbetet med att förbättra löner och villkor för era arbetskamrater. Ni gör allihop ett fantastiskt viktigt jobb – så sträck på er och gå med stolthet till jobbet i morgon!

DRYGT HUNDRA AV ER kommer att vara kongressombud på Hotell- och restaurangfackets kongress i slutet på maj. Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Det är ombuden som bestämmer vilka som ska leda förbundet under de kommande tre åren. Kanske är det du eller din kollega som i egenskap av kongressombud är med och påverkar vilka frågor som blir de viktigaste att driva för HRF under de närmsta åren. Snacka om att det fackliga arbetet är ett viktigt demokratiarbete och en fantastisk chans att försöka göra vardagen bättre för dig själv och dina kollegor i branschen.

DET ÄR INTE HELLER många dagar kvar till LO:s kongress. En av de stora snackisarna kommer säkert att bli årets förhandlingar om ett nytt huvudavtal som ska ersätta det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Det avtal som finns i dag har många år på nacken, då det skrevs under redan 1938 av dåvarande Saf och LO. Avtalet har fram till i dag reglerat hur arbetsmarknadens parter ska bete sig i förhandlingar och konflikter, men nu är det alltså dags för en förändring. Under 2008 är det tänkt att parterna ska enas om ett nytt avtal, eller i alla fall om en förnyelse i delar av avtalet. LO vill bland annat ta upp frågan om anställningsskydd, något som fackförbunden värnar om. Arbetsgivarna å sin sida vill diskutera konfliktreglerna. Det är den senare frågan som retat upp fackliga förtroendevalda och ledningar i flera LO-förbund. Frågan är naturligtvis känslig, inte minst som alliansregeringen under de senaste två åren lyckats med att driva en slags medial kampanj mot kollektivavtalet och fackets sätt att tillämpa konfliktreglerna. Detta gör att oron hos fackförbunden på många håll är stor över vad förhandlingarna kan leda till.

HUR SOM HELST – det är ni som läser detta som kan göra skillnad i ert dagliga, fackliga arbete ute på arbetsplatserna. Kanske kan ni få opinionen att svänga och få fler att förstå att kollektivavtal behövs. Då lägger ni grunden för ett riktigt bra avtal.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.