Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det är dags för en facklig sanningskommission

Publicerad 20 januari 2003

Har facket spionerat på medlemmarna, frågade Hotellrevyn i en ledare för drygt fyra år sedan (nr 10/98).
Då hade det gått 25 år sedan rättegången mot IB-avslöjarna Jan Guillou och Peter Bratt och tidigare hemligstämplat material blev frisläppt. Hotellrevyn krävde då att fackets roll i den hemliga underrättelseverksamheten måste klarläggas.

Nu finns mer fakta. Alldeles före julhelgen kom den statliga säkerhetstjänstkommissionens rapporter. Här berättas utförligt om hur övervakningen av svenska folket gick till. Och kommissionen är mycket kritisk mot våra myndigheter. Domstolar har till exempel tillåtit telefonavlyssning av samma person under tio år. Inte ett enda fakta som tyder på brott har kommit fram. Ändå har övervakningen fortsatt.
Ett land behöver en säkerhetstjänst, lika väl som man behöver polis, försvar och brandkår. Men det måste finnas en demokratisk och rättslig kontroll.

Säpo och IB (informationsbyrån) har varit en varböld i svensk politik i över 25 år. Det behövdes en ny generation politiker för att gå till botten med detta. Även socialdemokraterna har gjort ett försök att reda ut partiets roll i den hemliga övervakningen. Vitboken av Enn Kokk är ett första steg.
Fackföreningsrörelsen har däremot legat stilla. Fackliga förtroendemän rapporterade politiskt oliktänkande. Alla visste nog inte vart deras information tog vägen. Men hur många visste? Hur var det organiserat? Har facket bidragit till att medlemmar förlorat sina jobb eller missat nya jobb?
Nu är det fackets tur att tillsätta en egen sanningskommission. Fackets roll i den hemliga övervakningen måste klarläggas.

För första gången driver nu ett fackförbund, Hotell- och restaurang, en medlems fall i europadomstolen. Det handlar om en medlem som har förlorat jobbet efter en säkerhetskontroll. Varken medlemmen eller facket fick möjlighet att försvara sig. Medlemmen var anställd av en entreprenör och det fanns ingen möjlighet för facket att förhandla med den som fattade beslutet.
Oavsett hur det går i målet – det viktiga är att facket står på medlemmens sida och bevakar att inga rättsövergrepp sker. Det är den roll fackföreningen ska ha i säkerhetskontrollen.

En ny generation ledare finns nu i toppen för fackförbunden. De bör känna sig lika fria som Göran Persson gjorde när han tillsatte den statliga kommissionen.
Utgångspunkten för en facklig sanningskommission finns i den färska statliga utredningar och många uppslag finns i Enn Kokks bok. Utredare måste få tillgång till arkiven och de personer som sitter inne med kunskap måste berätta. Det handlar om att medlemmarna måste ha förtroende för att organisationen står på deras sida.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.