Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Därför behövs kollektivavtalet

Publicerad 30 januari 2003

I den här tidningen berättar vi om några krogar i Västerås som inte
har kollektivavtal. Arbetsgivarnas motiveringar är fantasifulla. Många lyckas ganska länge glida undan genom att vara svåråtkomliga. Några vill inte ens säga sitt namn och där är det enda rådet till den anställde att välja en annan arbetsplats.
En del anställda säger: Vi har hygglig lön här och om det blir bråk vill jag ändå inte vara kvar.
Man kan inte vänta sig att en anställd i pressen ska gå ut och kritisera sin arbetsgivare, särskilt inte på en arbetsplats där det saknas kollektivavtal.
Men det fackliga medlemskapet innebär också krav på lojalitet. Där ingår att inte ta arbete på en avtalslös arbetsplats. Och om man har råkat göra det vara lojal med fackföreningen om den kräver avtal.
Ännu har det inte spetsat till sig, facket i Västerås ska än en gång försöka prata med de avtalslösa företagen och förmå dem att skriva på avtalet.
Varför är då kollektivavtalet så viktigt? Kollektivavtalet är för de flesta den lilla löneboken där det även står om arbetstid, obekväm tid, schema och sådant. I restaurangavtalet finns tabeller efter ålder och yrkesvana. Här finns också regler om raster, nattvila, personalmat, provanställning och uppsägningstider. Det är minimiregler. Arbetsgivaren får betala högre lön och erbjuda bättre villkor, men inte sämre. Avtalets tabellöner är alltså inte ? vilket en del tror ? den lön facket rekommenderar, utan den absolut lägsta tillåtna.
En annan del i kollektivavtalet är försäkringarna. Enligt restaurangbranschens avtal, och de flesta andra avtal på LO-området, måste arbetsgivaren teckna försäkringar för de anställda. De gäller vid arbetsskada, sjukdom, uppsägning för driftinskränkning och pension och vid dödsfall.
Även den arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan teckna AMF-försäkring. Men det händer att han låter bli att betala premien. Finns det ett kollektivavtal så gäller AMF-försäkringarna ändå. Men är det, som hos de sex företagen i Västerås, en avtalslös arbetsplats så står den anställde utan försäkringsskydd.
Ännu viktigare är att kollektivavtalet ger fackföreningen rätt att hävda den anställdes intressen. Bara på en arbetsplats med kollektivavtal kan man vara säker på att få del av det facket har förhandlat fram.
I vårt land har vi, jämfört med andra länder, väldigt lite lagstiftning kring villkoren på arbetsmarknaden. Därför är en avtalslös arbetsplats i stort sett oreglerad i Sverige.
Poängen för arbetsgivaren med att ha ett kollektivavtal är framför allt fredsplikten. Så länge kollektivavtalet gäller är arbetsgivaren skyddad mot stridsåtgärder. De anställda och deras fackförening är bundna av fredsplikt.
En annan poäng med kollektivavtalet är att det ger både anställda och arbetsgivare klara spelregler och en modell för att lösa konflikter om de skulle uppstå.
Det finns inget tvång att ha kollektivavtal. Det är inte olagligt att säga nej. Den arbetsgivare som säger nej får dock vara beredd på att det kan kosta. I Västerås har t ex de avtalslösa blivit namngivna i massmedierna, och det är ingen bra reklam.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här