Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Därför är det personalbrist

Besöksbranschen växer så det knakar samtidigt som anställda slutar och elever hoppar av sina yrkesutbildningar.

Publicerad 5 maj 2015

»Restaurangbranschen skriker efter folk, färre söker utbildningarna, kockar och branschen har en glamour som inte skapar återväxt. På White Guide Trend Seminar lyfte Visita frågan, men inga svar gavs. Varför är det så här? Kanske dags att ta reda på varför?«
Citatet är hämtat från en artikel i tidningen Restaurang och storkök, skriven av Ingela Stenson, omvärldsanalytiker på United Minds. Skribenten ser säkert ett möjligt uppdrag till sitt företag, men det är ett högst verkligt och akut problem hon tar upp.

Besöksbranschen växer så det knakar och är nu en av Sveriges största. Järnet och stålet är sedan länge omsprungna. Tillväxtverket har visat att antalet branschanställda ökat med 32 procent de senaste 15 åren. Under samma tid växte syssel­sättningen totalt i Sverige med 9 procent.
Men personalsituationen är en riktig rysare. En fjärdedel av de anställda slutar varje år och värdefulla yrkeskunskaper förloras. Fram till 2023 behöver branschen anställa närmare 50 000 personer årligen.
Återväxten är inte tillräcklig på långa vägar. Många yrkesutbildningar har fått lägga ned på grund av för få sökande. Andra har problem med att elever hoppar av utbildningen.

Det är inget mystiskt som döljer sig bakom dessa fakta. Personalen vet vad det handlar om: anställningsvillkor och arbetsmiljö.
Otrygga anställningar, låga löner, oregelbundna arbetstider, trakasserier från gäster, chefer eller kollegor brukar inte göra arbetsplatser attraktiva. Hotell och restauranger är inget undantag.
Det är dags att förvandla hela branschen till en förebild.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.