Insändare månadens fråga
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Bra att blanda

Signaturen MK gillar att ha olika arbetsuppgifter.

Blandade uppgifter är bra. Man blir inte så uttråkad på samma arbetsuppgifter.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.