Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Avstå från sånt som inte tål att tas upp på medlemsmötet

Publicerad 17 januari 2005

Hos Metall i Trollhättan har ombudsmän och förtroendevalda i hög ställning ätit, druckit och köpt sexleksaker för
medlemmarnas pengar.
I Stockholm förvaltar Livsmedelsfacket en stiftelse som äger flera hus. Stiftelsen ska ge bostäder åt ensamma, behövande kvinnor. Lägenheterna har gått till styrelsen, släkt och vänner.
De granskningar som pressen gjort av LO-höjdarnas och förbundens lägenheter visar också en hel del tveksamheter.
Gemensamt för dessa historier är att människor en bit upp i organisationerna har utnyttjat sin ställning för att få egna fördelar.
»Det vet man väl hur pamparna i facket är«, säger de som aldrig har gillat fackföreningar.
»Händer sådant i alla fackförbund, även i HRF«, undrar oroliga medlemmar.
Internt, bland myglarna, är en vanlig fråga: »Vem har läckt?«
Just detta, att något inte tål insyn, är den verkliga varningssignalen.

Regler för stiftelser och fackförbund finns i stadgar och stiftelseurkund. Revisorerna ska kontrollera att bokföringen är i ordning och att ändamålet följs. Men allt kan inte förutses i skrivna regler. Den som har hand om andras pengar och egendom måste ha ett eget förstånd.
Ett sånt grovt missbruk som nu har avslöjats uppstår inte plötsligt ur intet. Det har föregåtts av många års dålig kultur och tänjande av regler.

Sammanhållning är nödvändig i kampen mot arbetsgivarna. Men denna sammanhållning utvecklas ibland till ett osund gemenskap, där man ömsesidigt gynnar sina vänner och håller medlemsdemokratin kort. Den som inte platsar i gänget stöts ut.
Både hos Metall i Trollhättan och Livs i Stockholm har det funnits medlemmar som har pekat på felaktigheter. En del av kritikerna har behandlats verkligt illa. Och missbruket har inte tagits på riktigt allvar ? förrän nu då någon »läckt«.
Facket borde vara rädd om dem som vågar öppna näbben, säga emot och ifrågasätta. Det var kritik mot den etablerade samhällsordningen som byggde upp arbetarrörelsen.

Även i framtiden kommer människor att falla för frestelser. Det viktiga är vad man gör när sådant upptäcks. Och att det inte får gå för långt.
Förtroende är en ömtålig sak, som tar lång tid att bygga upp och som fort kan raseras.

En enkel och hållbar regel för etik och moral i en facklig organisation är: Gör bara sånt som du öppet kan berätta om på ett medlemsmöte. Känner du med dig själv att du inte kan berätta, avstå då från att göra det.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.