Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Årtusendets flopp ? vidskepelsen

Publicerad 23 juni 2003

Upp som en sol och ner som en pannkaka, det är en riktig flopp och sådana finns det gott om i vår historia.
Alkemisterna, som trodde att de skulle kunna skapa guld av ingenting, på trolleri, de måste väl vara årtusendets floppare? Kanske. Men såna finns ju fortfarande. Göra pengar som gräs, den lätta vägen, är en seglivad dröm.
Kyrkan, som länge envist hävdade att jorden var platt som en pannkaka och till och med hängde folk som hade en annan uppfattning, är det årtusendets flopp?
I vår tid, i slutet av detta år, har vi landningen på mars, den tysta satelliten som inte hör av sig, som ett just nu omtalat misslyckande. Men det kan lyckas nästa gång, och det är för tidigt att skåpa ut detta försök att utforska rymden.
Vid mitten av vårt årtusende hade vidskepelsen en stark ställning. De som försökte hålla makten över människors tankar värjde sig för nya idéer. Men de lyckades inte, och deras motstånd mot nytänkande är nog årtusendets flopp. De förlorade sitt inflytande, och sedan dess har den vetenskapliga synen på världen, tanken att man kan pröva och omvärdera kunskap, slagit igenom. Det har fört med sig utveckling och framsteg.
När vidskepelsen trängdes undan blev det möjligt för människan att tänka fritt. Ny teknik har förvisso lett till många problem. Miljöförstöringen är mest påtaglig. Men att människan påverkar och ibland skadar både miljön och sig själv är inte något nytt för vår tid. Blyförgiftning förekom redan i det romerska riket.
På många håll i världen har den europeiska imperialismen slagit sönder länder och folk. När Kristoffer Columbus upptäckte Amerika var det ett vetenskapligt framsteg, ett steg på vägen till upptäckten att jorden var ett klot. Men för dem som bodde där, indianerna, var det en katastrof. Européerna kom med vapen, smittsamma sjukdomar och alkohol.
I den europeiska traditionen föddes även både kommunismen och nazismen, två läror som under 1900-talet har lett till döden för miljontals människor.
Alla dessa mörka minnen måste vi ta till oss och lära oss av. En tydlig lärdom är att de hemska ?ism-erna? ? imperialism, kommunism, nazism ? har en gemensam nämnare, nämligen övermänniskoidealet. De bygger på tanken att vissa människor är värda mer än andra och har rätt att ordna världen efter sina idéer och intressen. Därmed har, enligt dessa ideologier, vissa rätt att sätta sig över, skada och till och med döda andra. Övermänniskotanken är den yttersta vidskepelsen.
Hur många gånger har människor samlats för den yttersta dagen, skrämda av kometer och undergångsläror? Sånt handlar kanske mer om förförelse än om floppar.
Miljöförstöringen bygger på tron att jordens resurser inte har någon gräns. Och den föreställningen, att miljön tål mer och mer, får nog också betraktas som vidskepelse.
För det nya årtusendet gäller det nu att verka mot miljöförstöringen, för rättvisa och för alla människors möjligheter att försvara sina rättigheter.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.