Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsmiljöverket vill också ha körkort på krogen

Halkiga golv, farliga maskiner och tunga lyft. Arbetsmiljöverket har undersökt vardagen för Stockholms restauranganställda. Nu vill verket, liksom facket, införa körkort för krögare för att minska arbetsskadorna i restaurangbranschen.

Publicerad 30 september 2005

Under två veckor har arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön på runt 120 restauranger i Stockholm. Det är första gången som de gör en organiserad insats för att kontrollera krogpersonalens arbetsmiljö.
Och resultatet är inte bra.
– På många ställen finns allvarliga brister i arbetsmiljön, säger Torbjörn Olsson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Några av de vanligaste bristerna var farliga maskiner, bristfällig hantering av kemikalier och felaktiga lyft. På många restauranger saknades skriftliga rutiner för kontroll av arbetsmiljön.
– Det är lag på att det ska finnas dokument som visar hur man ska arbeta för en god arbetsmiljö. Som det ser ut nu är det knappt något ställe som har rutiner alls, säger Torbjörn Olsson.

Hotell- och restaurangfacket känner till att de restauranganställdas arbetsmiljö ofta är eftersatt.
– Det har varit upp och ner med arbetsmiljöfrågor hos oss, säger Göran Andersen, ombudsman på HRF.

Han välkomnar de senaste veckornas inspektioner och tycker att Hotell- och restaurangfacket borde samarbeta med Arbetsmiljöverket.
Enligt Göran Andersen planerar Hotell- och restaurangfacket för ett eget system för att kontrollera medlemmarnas arbetsmiljö.
– Planen är att vi ska göra skyddsronder regelbundet på arbetsplatser. Men det krävs lite mer utbildning och förberedelse. Förhoppningsvis ska vi dra igång efter nyår, säger han.

Arbetsmiljöverkets inspektioner ska nu följas upp på olika sätt. Torbjörn Olsson på Arbetsmiljöverket tycker att det borde införas ett körkort för krögare där arbetsmiljöarbete ska ingå.
– Många tror att det bara är att öppna en restaurang och köra men det är mycket man måste kunna.
Lösningen skulle kunna vara en krögar-utbildning där alla inblandade myndigheter skulle samarbeta.
– Då kan man samla ihop alla som vill öppna en krog och hålla kurser i bland annat arbetsmiljö, brandskydd och skattelagstiftning, säger Torbjörn Olsson.

Göran Andersen på HRF tycker också att idén om körkort är bra.
– Hotell- och restaurangfacket har länge frågat efter något liknande. Problemet har varit att det måste komma till lagstiftningsvägen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.