Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsmiljöverket slår ihop distrikt

Arbetsmiljöverket halverar sina distrikt. Självklart blir arbetsmiljöfrågorna lidande, säger Jimmie Söndergaard på Hotell- och restaurangfacket.

Publicerad 28 oktober 2013

Tio distrikt blir fem. Tre inspektionsavdelningar blir en. Det är några av förändringarna när Arbetsmiljöverket den 1 januari 2014 går över till en ny organisation. Bakgrunden till förändringen är enligt Arbetsmiljöverket att de har ”en ny strategisk plan, en ny styrmodell samt begränsade ekonomiska resurser”. Flera regeringsuppdrag som verket har fått extra pengar för närmar sig sitt slut. Dessutom har Arbetsmiljöverket liksom andra myndigheter krav på sig att spara två procent varje år.

Jimmie Söndergaard, centralombudsman på Hotell- och restaurangfacket, är oroad över utvecklingen.
– Självklart blir arbetsmiljöfrågorna lidande när myndigheternas sanktionsmöjligheter försämras ytterligare. Pressen på de fackliga organisationerna att arbeta med arbetsmiljöfrågorna kommer att öka ännu mer, säger Jimmie Söndergaard.
På sikt kan de minskade resurserna leda till att man på arbetsmarknaden måste ta sig an arbetsmiljöfrågor genom att använda mer traditionella fackliga tvistelösningsmetoder, tror Jimmie Söndergaard.

I dag har arbetsmiljöinspektionen tio distrikt, som kommer att krympas till fem, och då kallas regioner. Orterna där kontoren finns kommer att bli sju, i stället för sjutton. De tre avdelningarna Syd, Mitt och Nord som finns nu kommer att slås samman till en enda.
En annan förändring är att alla arbetsmiljöinspektörer ska bli allmäninspektörer i stället för att vara branschinriktade.
De nya regionkontoren kommer att ligga i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö, och ha filialer i Luleå, Falun, Linköping, Jönköping och Växjö.
Senast 2007 – 2009 genomgick Arbetsmiljöverket en större neddragning, med en bantning på närmare 160 miljoner kronor.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.