Nyheter arbetsmarknad

Fler arbetslösa under sommaren

Hotell- och restauranganställdas a-kassa växer så att det knakar. På två år har kassans medlemstal ökat med nästan 9 000 personer. Även arbetslösheten i branschen har ökat.

Publicerad 23 augusti 2017

Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, har vuxit rekordartat de senaste åren. I juli 2015 hade kassan 62 760 medlemmar. Två år senare var medlemstalet 71 383 personer, vilket är en ökning med drygt 8 600 personer eller nästan 14 procent.

Tyvärr verkar även arbetslösheten i branschen peka uppåt, visar statistik från Arbetsförmedlingen. I juli i år var drygt 10 000, eller 14 procent, av medlemmarna i HRAK öppet arbetslösa eller inskrivna i olika program. Motsvarande siffra förra året var 13,3 procent.

Även antalet deltidsarbetslösa medlemmar och de med tillfälliga timanställningar har ökat, men inte lika mycket. I juli 2016 tillhörde 2 169 HRAK-medlemmar den kategorin. I juli i år var de 196 fler, vilket motsvarar 9 procent.