Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivares ansvar ökar

Nya regler ska ge bättre hälsa på jobbet. Arbetsgivarens ansvar för arbetsbelastning och arbetstider skärps.

Publicerad 22 september 2015

För mycket att göra, dåliga arbetstider, samarbetsproblem och mobbning. Sådant kan ligga bakom det stigande antalet anmälda arbetssjukdomar. Det menar Arbetsmiljöverket som i dag beslutade om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Målet är att minska den ökande ohälsan på grund av jobbet. Enligt föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska även ansvara för att arbetstiderna inte läggs så att människor blir sjuka. Det ska till exempel finnas tid för återhämtning. Detta är något som behöver uppmärksammas redan i planeringen, påpekar Arbetsmiljöverket.

En annan viktig del i det förebyggande arbetet är att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Chefer och arbetsledare måste ha kunskap om hur kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning förebyggs och hanteras.
– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen, säger Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016. Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss hos bland annat fack- och arbetsgivarorganisationer.  Det har även tidigare funnits regler om dessa frågor, men de blir nu samlade och förtydligade.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.