Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivare slipper betala för brister i personalliggaren

För företagare som inte sköter sina personalliggare väntar straffavgifter. Men redan har flera arbetsgivare som inte velat betala fått rätt i domstol.

Publicerad 26 mars 2008

Arbetsgivare riskerar att få betala straffavgifter om Skatteverket upptäcker brister i företagets personalliggare. Men nu visar utslag från flera domstolar att det är möjligt för arbetsgivare att slippa betala. I ett av fallen bestämde länsrätten att en restaurangägare i Västerås skulle slippa avgiften eftersom det i lokalen fanns en adressbok där personalens initialer stod nedtecknade. I ett annat fall halverade länsrätten avgiften för en kaféägare i Karlskoga eftersom rätten ansåg att summan, 14 000 kronor, var för hög i proportion till kaféets ekonomi.

Bo Arvidsson, ansvarig på Skatteverket för kontrollen av liggare, är dock inte särskilt bekymrad.
– Till dags dato känner Skatteverket till cirka 100 domar från länsrätterna och Kammarrätterna runt om i landet. I ungefär tio fall gör domstolarna en annan bedömning än Skatteverket. Enligt Skatteverkets mening visar domarna så här långt att vi i allt väsentligt tillämpat lagen på avsett sätt.

Att ett antal domstolar gått emot Skatteverket förklarar han med att lagen är relativt otydlig med vad som kan göra att ett företag slipper betala avgift.
– Att tillämpa dessa så kallade befrielsegrunderna är en mycket svår arbetsuppgift. Enligt min mening har skattetjänstemännen mycket lite vägledning av förarbetena till lagen.

Fakta om kontrollerna av personalliggare:
Lagen om personalliggare ger Skatteverket rätt att göra oanmälda kontroller på till exempel restauranger och kaféer. Under 2007 gjorde Skatteverket 31 466 kontrollbesök. På 3 580, cirka 11 procent, av arbetsplatserna var bristerna så stora att Skatteverket krävde ut en kontrollavgift.

Läs mer här:
Liggare har gett 4000 vita jobb. Läs här>>
Personalliggare ger fler vita jobb. Läs här>>
Mindre svartarbete med personalliggare. Läs här>>
»Bra medvetenhet om personalliggarna hos krögarna« Läs här>>
Nytt register ska minska svartjobbet. Läs här>>
Sex frågor och svar om personalliggare. Läs här>>
Inget ansvar för anställda när personalliggare blir krav. Läs <här>>
Brister i personalboken ska kosta krögare 10 000 kronor. Läs här>>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här