Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivare brister i stresshantering

Två av tre arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen är för dåliga på att förebygga stress hos personalen. Det visar en granskning som Arbetsmiljöverket har gjort.

Publicerad 23 oktober 2015
Arbetsgivare brister
i stresshantering
inlinebild
Britt-Marie Henriksson på Arbetsmiljöverket har varit projektledare för granskningen. Foto: Arbetsmiljöverket

Alla arbetsgivare är skyldiga att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress, men långt ifrån alla lever upp till det lagkravet. Hela 65 procent av arbetsplatserna inom hotell- och restaurangnäringen är dåliga på att kartlägga och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningen för personalen. Det visar en omfattande inspektion av Arbetsmiljöverket som presenterades på Arbetsmiljöriksdagen den 23 oktober.

Arbetsplatskontrollerna är en del i den EU-initierade kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress”. Av de undersökta branscherna har hotell och restaurang den största andelen brister. Framför allt saknar många arbetsplatser en tydlig bild av vilka krav man ställer på personalen i förhållande till resurserna.
– Hur fördelar man arbetsuppgifterna när man står ensam i nattreceptionen och hur upplevs det att jobba i baren med högljudda gäster som ställer krav på snabb service? Den typen av frågor måste arbetsgivare ha svaren på. Varje arbetsplats måste kartlägga sina specifika situationer då det kan uppstå risker för ohälsosam stress och ha en plan för hur de kan undvikas, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj.

Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka det vanligaste arbetsorsakade besväret i Sverige. Britt-Marie Henriksson understryker att det är ett lagkrav att varje arbetsplats ska ha en plan för hur de här frågorna ska hanteras, på samma sätt som att man undersöker risker för olycksfall.
– Många arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen är ovana att prata om stress med sina anställda och har nog en bild av att det här är mer komplicerat än det är. Som en del i kampanjen har vi därför gett information om hur man kan förebygga arbetsrelaterad stress.

Arbetsmiljöverkets inspektion

  • 189 arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen kontrollerades. Av dem hade 123 brister som kräver åtgärder.
  • Arbetsgivare saknar bland annat strategi för att förbygga stress och rutiner för att hantera och diskutera stress fortlöpande.
  • Brister måste åtgärdas senast sista februari 2016. Arbetsmiljöverket gör ett uppföljningsbesök för kontroll.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här