Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivare brister i stresshantering

Två av tre arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen är för dåliga på att förebygga stress hos personalen. Det visar en granskning som Arbetsmiljöverket har gjort.

Publicerad 23 oktober 2015
Arbetsgivare brister 
i stresshantering
inlinebild
Britt-Marie Henriksson på Arbetsmiljöverket har varit projektledare för granskningen. Foto: Arbetsmiljöverket

Alla arbetsgivare är skyldiga att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress, men långt ifrån alla lever upp till det lagkravet. Hela 65 procent av arbetsplatserna inom hotell- och restaurangnäringen är dåliga på att kartlägga och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningen för personalen. Det visar en omfattande inspektion av Arbetsmiljöverket som presenterades på Arbetsmiljöriksdagen den 23 oktober.

Arbetsplatskontrollerna är en del i den EU-initierade kampanjen ”Friska arbetsplatser förebygger stress”. Av de undersökta branscherna har hotell och restaurang den största andelen brister. Framför allt saknar många arbetsplatser en tydlig bild av vilka krav man ställer på personalen i förhållande till resurserna.
– Hur fördelar man arbetsuppgifterna när man står ensam i nattreceptionen och hur upplevs det att jobba i baren med högljudda gäster som ställer krav på snabb service? Den typen av frågor måste arbetsgivare ha svaren på. Varje arbetsplats måste kartlägga sina specifika situationer då det kan uppstå risker för ohälsosam stress och ha en plan för hur de kan undvikas, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj.

Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka det vanligaste arbetsorsakade besväret i Sverige. Britt-Marie Henriksson understryker att det är ett lagkrav att varje arbetsplats ska ha en plan för hur de här frågorna ska hanteras, på samma sätt som att man undersöker risker för olycksfall.
– Många arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen är ovana att prata om stress med sina anställda och har nog en bild av att det här är mer komplicerat än det är. Som en del i kampanjen har vi därför gett information om hur man kan förebygga arbetsrelaterad stress.

Arbetsmiljöverkets inspektion

  • 189 arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen kontrollerades. Av dem hade 123 brister som kräver åtgärder.
  • Arbetsgivare saknar bland annat strategi för att förbygga stress och rutiner för att hantera och diskutera stress fortlöpande.
  • Brister måste åtgärdas senast sista februari 2016. Arbetsmiljöverket gör ett uppföljningsbesök för kontroll.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter PERSONALLIGGARE

Svartarbete minskar med personalliggare

Personalliggarna har haft effekt för restaurangbranschen, visar Skatteverkets nya studie. Lönesumman ökar hos de företag som haft besök. Det har även blivit fler anställda inom branschen.

Publicerad 11 december 2019 Kommentera
Svartarbete minskar med personalliggare
Skatteverket ser effekt av personalliggare. Foto: Mostphotos

Efter att Skatteverket har varit på besök för att kontrollera personalliggare märks en ökning av lönesumman under de kommande månaderna, visar en studie som Skatteverket har gjort.

Det kan tyda på att arbetsgivaren redovisar sina lönekostnader på ett mer sanningsenligt sätt efter kontrollerna, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.
– Mycket pekar på att de betalar mer lön till dem som tidigare haft väldigt låga löner och kanske fått en del svart.

Detta ligger i linje med vad Skatteverket ser under sina inspektioner av restauranger, säger Conny Svensson.
– Vi ser att det förekommer att framför allt utomeuropeiska utnyttjas. De bor på restaurangen och får inte rätt lön.

Mer om studien

”Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?” är Skatteverkets studie av hur införandet av personalliggare påverkat antal anställda, löneredovisning och sammansättningen av de anställda. Studien visar på en större effekt för restaurangbranschen än för byggbranschen. Studien är förankrad externt, av Skatteverkets vetenskapliga råd.

 

Studien visar också att antalet anställda i restaurangbranschen har ökat sedan personalliggarna infördes 2007. Ökningen kan inte förklaras av sänkta arbetsgivaravgifter för unga som genomfördes under samma tid, säger rapportförfattaren Nikolay Angelov.
– Vi har undersökt detta närmare genom att beräkna lönesumman för alla utom dem som omfattades av sänkningen. Ökningen av antalet anställda ändrades inte av detta.

Det går däremot inte att se någon ökning av den totala lönesumman på branschnivå. Det förklarar Skatteverket med att de som har gått från att arbeta svart till vitt troligen har en lägre lön än genomsnittet i restaurangbranschen.

Svartarbete är vanligast bland dem som befinner sig längre från arbetsmarknaden, ofta lågutbildade och utrikes födda.

Nyheter arbetsmiljö

Många omedelbara förbud vid krogkontroll

Över 260 krav och 45 omedelbara förbud för farliga maskiner. Det blev resultatet när Arbetsmiljöverket inspekterade restauranger på ett 30-tal orter nyligen.

Publicerad 11 december 2019 Kommentera
Många omedelbara förbud vid krogkontroll
Under sin tillsyn satte Arbetsmiljöverket 45 omedelbara stopp för farliga köksmaskiner. Maskinen på bilden var inte en av dem. Foto: David Calzada/Mostphotos

Det var i slutet av november som Arbetsmiljöverket deltog i en tillsynsinsats tillsammans med bland annat Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Sammanlagt inspekterades arbetsmiljön på nästan 140 restauranger på ett 30-tal orter.

Och bristerna var många. Arbetsmiljöverkets inspektörer utfärdade bland annat 45 omedelbara förbud mot farliga köksmaskiner, som degblandare och skärmaskiner.

Dessutom ställer verket nu över 260 krav på åtgärder hos arbetsgivarna. Det handlar bland annat om bristfälliga personalutrymmen, otillräcklig skyddsutrustning eller oskyddade strömförande elkablar.
– Kontrollerna visade på allvarliga arbetsmiljörisker, exempelvis farliga köksmaskiner och osäker hantering av kemikalier. Det är viktigt att alla lever upp till gällande regler, så att människor inte riskerar att fara illa på jobbet, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Nyheter nobel

Nobelservitrisen: ”Det ska bli en jäkligt rolig kväll”

I kväll är det Nobelfest i Stockholms stadshus. Servitrisen Elin Larsson från Helsingborg är en av de 190 som är med och serverar.

Publicerad 10 december 2019 Kommentera
Nobelservitrisen: ”Det ska bli en jäkligt rolig kväll”
Ikväll serverar Elin Larsson från Helsingborg på Nobelfesten i Stadshuset. Foto: Privat, Colourbox

Hur kommer det sig?
– Jag brukar följa det på tv och har haft en dröm om att få stå där själv någon gång. Så nu tänkte jag att jag måste ta chansen. Jag skickade ett mejl, som en spontanansökan, där jag berättade om mig och att jag gärna ville servera på festen. I höstas fick jag svar att jag skulle få komma och provjobba. I november var jag Nobel-aspirant, som det heter, på två banketter. Och så blev jag godkänd.

Hur har du förberett dig?
– Jag har inte förberett mig så mycket, mest jobbat på som vanligt här hemma på mitt vanliga jobb. Jag har träffat min gamla mentor från skolan som har hjälpt mig lite med fatserveringen, så att jag ska känna mig lite säkrare. Annars har jag inte gjort något.

Vad är det värsta som kan hända?
– Att man snubblar i trappan eller spiller något på en gäst. Det skulle inte vara kul.

Vad har du för förväntningar på kvällen?
– Jag har inte så mycket förväntningar, förutom att det kommer att bli en jäkligt rolig kväll.

Fråga om jobbet.
85
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här