Nyheter Rapport

Anmälda arbetssjukdomar minskar

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskar, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Men i hotell- och restaurangbranschen har ingen större förändring skett.

Publicerad 30 maj 2018
Anmälda arbetssjukdomar minskar
Förlorad kontroll över maskiner är en vanlig olycksorsak i branschen. Foto: King144/Istockphoto

De anmälda arbetssjukdomarna minskade med 13 procent under förra året. Samtidigt ligger arbetsolyckorna med sjukfrånvaro kvar på samma nivå som tidigare. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017. Men varför antalet anmälda arbetssjukdomar minskat är svårt att förklara.
– Frågan är om det är anmälningsmönstret som ändrats eller om det har blivit bättre på vissa håll. Det kan vi inte svara på i dag, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Minskningen av de anmälda arbetssjukdomarna är störst bland kvinnor. Framför allt är det anmälningarna om belastningsrelaterade sjukdomar som minskat. Men i hotell- och restaurangbranschen syns ingen större förändring. Förra året anmäldes 139 arbetssjukdomar inom branschen, att jämföra med 2016 då antalet var 144.

När det gäller antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro så har ingen större förändring skett på arbetsmarknaden. Men inom hotell- och restaurangbranschen kan man se en minskning. Förra året anmäldes 786 arbetsolyckor med sjukfrånvaro i branschen, att jämföra med 807 året innan. Vanligast var att olyckorna berodde på förlorad kontroll över fordon eller maskiner. Andra vanliga orsaker var fallolyckor och rörelse med belastning, såsom tunga lyft.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här