Nyheter forskning

Det får oss att vilja jobba fackligt

Den vanligaste drivkraften för att engagera sig fackligt är att man vill göra situationen bättre för andra. Det visar en ny studie.

Publicerad 19 oktober 2021
Det får oss att vilja jobba fackligt
Det vanligaste skälet att engagera sig i facket är att man vill göra situationen bättre för andra, visar studien. Foto: Mostphotos

Att engagera sig fackligt är vanligare bland män än bland kvinnor, bland äldre än yngre och allra vanligast bland dem som har vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar. Det visar en studie som forskare på högskolan Ersta Sköndal Bräcke och Linköpings universitet har gjort, på uppdrag av tankesmedjan Futurion och Unionen.

Fakta: Om studien

Studien bygger på en enkätundersökning bland drygt 3 500 personer i åldrarna 20–68. Forskarna har också gjort intervjuer med förtroendevalda inom Unionen. Läs hela rapporten här.  

Ett av målen med undersökningen var att ta reda på vad som driver fackligt arbete. En slutsats forskarna drar är att altruism, att hjälpa andra, är det vanligaste skälet att man engagerar sig fackligt.
– Att göra något för andra rankas genomgående högre än att förbättra sina egna villkor, sade Susanne Wallman, lektor på Linköpings universitet, när studien presenterades.

På första plats hamnade att förbättra villkoren för sina arbetskamrater, på andra plats att förbättra för alla arbetstagare. Lägst rankades att förbättra de egna villkoren. Detta gäller för alla olika ålderskategorier.

Det tyder, menar forskarna, på att det inte finns några större skillnader i äldres och yngres skäl att engagera sig, så som tidigare studier har antytt.
– Våra data talar inte för att det skulle finnas några stora generationsskillnader, sade Susanne Wallman.

Fakta: Tre kategorier av fackliga i resultatet

  • De föreningsaktiva. Ofta män, ofta lite äldre, aktiva även i andra föreningssammanhang. En grupp som ofta blir tillfrågade om de vill engagera sig fackligt.
  • De starkt engagerade. Ofta kvinnor, lite yngre än första gruppen. Vanligast tillhörande ett LO- eller TCO-förbund. Bor oftast i storstadsområden och lägger mest tid på sitt engagemang.
  • De egenintresserade. Oftast engagerade i något Saco-förbund. Svalt intresse för fackliga frågor. Har själva valt att engagera sig. Prioriterar egenintresset i det fackliga arbetet.