Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Allt fler får arbetstillstånd i branschen

Förra året fick nästan 3 000 icke-EU-medborgare arbetstillstånd i hotell- och restaurangbranschen, en ökning med nästan 40 procent. Nu förbereder HRF ännu en kontroll av hur arbetsimmigranterna egentligen har det på arbetsplatserna.

Publicerad 27 januari 2012

Sedan de nya reglerna om arbetskraftsinvandring trädde i kraft 2008 har antalet arbetsgivare som vill anställa från länder utanför EU stadigt ökat. Förra året beviljade Migrationsverket 14 722 tillstånd för arbetstagare utanför EU. Det är en ökning med 1 110 stycken, eller 8 procent, från år 2010. Branschens yrken tillhör de som ökat allra mest. Sammanlagt beviljades i fjol 2 917 arbetstillstånd för yrkesgrupperna restaurangpersonal, städare och köksbiträden. Det är 833, motsvarande 40 procent, fler än år 2010. Hotell- och restaurangfacket har länge varnat för att många av de utländska medborgarna utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare. När förbundets Stockholmsavdelning i fjol besökte ett 50-tal arbetsplatser som anställt icke-EU-medborgare, var det bara ett fåtal som skötte sig prickfritt.
– Vi vet ju att i princip alla blir lurade på något sätt. Vi har ingen anledning att tro att det har blivit bättre, säger Per Persson som är kassör för HRF:s avdelning i Stockholm.

Avdelningen förbereder nu en ny kontrollinsats som ska starta inom de närmaste veckorna. Upplägget är detsamma som sist: att besöka arbetsplatser som anställt icke-EU-medborgare för att kontrollera att de anställda får den lön och villkor de bör ha.   
– Problemet är ju att vi måste leta upp de här människorna eftersom de inte kommer till oss, säger Per Persson.
 
Larmen om att arbetskraftsimmigranter utnyttjas på svenska företag fick Migrationsverket att i januari skärpa reglerna. Skärpningen gäller bara vissa typer av företag, däribland hotell och restauranger, och innebär bland annat att arbetsgivaren måste kunna garantera lön för hela den tänkta anställningsperioden. Eftersom reglerna nyss trätt i kraft är det ännu inte möjligt att se någon effekt, men Per Persson tror att det kan göra skillnad i framtiden.
– Det är klart att det kommer att få viss effekt. Jag tycker att det är bra.

Fakta: Thailand och Indien vanligast

De vanligaste ursprungsländerna bland de som beviljades arbetstillstånd förra året var Thailand, Indien, Kina och Turkiet. De vanligaste yrkena var medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, dataspecialister samt restaurangpersonal.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.