Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Allt fler är bara med i a-kassan

Hotell- och restaurangfackets medlemstal minskar, men a-kassan får allt fler medlemmar.

Publicerad 11 februari 2004

Den sista december 2003 hade Hotell- och restaurangs a-kassa 72 116 medlemmar. Av dem var 59 327 med i facket, medan 12 789 personer bara var anslutna till a-kassan.
Att stå utanför facket har blivit vanligare. De enskilt anslutna har blivit 1 719 personer fler sedan sista december 2002, medan fackmedlemmarna blivit 834 personer färre.

Under januari 2004 var 7730 a-kassemedlemmar utan jobb, 32 personer fler än månaden innan. Ungefär lika många var deltidsarbetslösa.

Källa: HRF:s medlemsstatistik, Arbetsmarknadsstyrelsens månadsstatistik. www.ams.se

Läs mer om sysselsättning:
December: Skådisar lika arbetslösa som krogfolk. Läs mer här >>
November: Fler arbetslösa, färre i åtgärder. Läs mer här>>
Oktober: Fem nya medlemmar per dag. Läs mer här>>
Arbetslösheten sjönk även i september. Läs mer här >>
Något färre arbetslösa i augusti . Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.