Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Allt färre ersätts för arbetsskada

På fem år har antalet som ansöker om ersättning för arbetsskada minskat med nästan 75 procent. Många ger upp inför de hårda reglerna, tror experter.

Publicerad 21 november 2012

När det sker en olycka på jobbet ska arbetsgivaren anmäla själva händelsen till Försäkringskassan.  
Om den enskilde skadas på jobbet, vare sig det beror på en olycka eller på långsiktiga faktorer, kan arbetsskadeförsäkringen gälla. Om skadan påverkar ens förmåga att arbeta, kan man ansöka om livränta hos Försäkringskassan för att täcka inkomstförlusten.

På fem år har antalet anmälda händelser minskat från cirka 50 000 per år till cirka 40 000, alltså med ungefär en femtedel, enligt tidningen Arbetarskydd som granskat Försäkringskassans statistik.
Men under samma tid har antalet ansökningar om ersättningar minskat med nästan 75 procent: från 22 623 år 2006 till 5 882 år 2011.  

Det kan finnas flera förklaringar till minskningen, enligt Arbetarskydd. En är reglerna inom arbetsskadeförsäkringen och vad som krävs för att bevisa ett samband mellan arbetet och skadan – något som inte är så lätt på grund av höga beviskrav.
– Man tror inte på chansen att få rätt om en arbetsskada, man tror inte att det är lönt att söka, säger Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd till tidningen.
Han hänvisar till erfarenheter från kontakter med fackliga ombudsmän. Och statistiskt sett är det också få som vinner sina livräntemål: av 5 882 som ansökte förra året, var det 1 486 personer som fick ansökan godkänd. Ännu färre vinner i Kammarrätten när man överklagar Försäkringskassans beslut.

En annan hypotes handlar om reglerna i den så kallade rehabiliteringskedjan som infördes 2008. Sjukreglerna tar numera sikte på att hitta arbetsförmåga. Resultatet har blivit att allt fler nekas sjukpenning för att man visst anses kunna jobba.
Logiken blir att om man enligt sjukförsäkringens regler inte har minskad arbetsförmåga, så finns det heller ingen inkomstförlust att täcka via arbetsskadeförsäkringen.

Försäkringskassan ska nu öka sina informationsinsatser kring arbetsskadeförsäkringen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.