Nyheter pension

”Alla ska ha möjlighet till ett långt och hållbart arbetsliv”

I år höjs pensionsåldern med ett år. Ett pensionssystem som tar hänsyn till ökande livslängd är rimligt, anser LO:s ekonom Anna-Kirsti Löfgren, men det finns orättvisor som måste rättas till.

Publicerad 23 januari 2023 Kommentera
”Alla ska ha möjlighet till ett långt och hållbart arbetsliv”
LO:s ekonom Anna-Kirsti Löfgren säger att förutsättningarna att välja pensionsålder är ojämlika. Foto: Elis Hoffman

Vi lever allt längre. Då måste pensionsåldern höjas. Från den 1 januari i år kan den allmänna pensionen tas ut tidigast från 63 år. Samtidigt höjs åldersgränsen till 66 år för tidigaste uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

– För många betyder det inte så mycket alls. Många har nog redan kommit fram till att de behöver jobba längre för att få vettig nivå på pensionen, säger Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom.

Ju längre du jobbar, desto mer pengar kan du få i pension. Men hur länge man kan njuta av den högre pensionen varierar. Livslängden ökar nämligen mest i gruppen högutbildade tjänstemän, medan ökningen är lägre bland arbetare.

Fler lagändringar från årsskiftet

 • Rätt att jobba längre
  Från 2023 kan den som vill jobba till 69.
 • Anställningsstöd (från 1 december 2022)
  Kraven på arbetsgivare som vill anställa personal med anställningsstöd skärps och förtydligas. Bland annat kan Arbetsförmedlingen avstå från att besluta om stöd om det kan antas att arbetsgivaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot den anställde.
 • Alkoholskatt
  Skatten på öl, vin och andra jästa drycker höjs med cirka 5 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent.
 • Sjukskrivning
  Den som varit sjuk i covid och därför fått skjuta på vård eller rehabilitering slipper prövas mot andra jobb på arbetsmarknaden efter 180 dagar. Förutsättningen är att man kan antas kunna återgå till sitt ordinarie jobb. Regeln gäller till årets slut.

Det är svårt att nå de cirka 60 procent av slutlönen som man kalkylerade med när det nuvarande pensionssystemet sjösattes. I själva verket kan den som jobbat i 47 år räkna med något mer än halva lönen i inkomstgrundad pension.

– Vilken lön man haft påverkar vilken pension man får. Högre livsinkomster ger därför större möjligheter att fritt välja pensionsålder, säger Anna-Kirsti Löfgren.

Problemet är att förutsättningarna att jobba länge är ojämlika, säger hon.
– Om man är för utsliten för att jobba ska man inte heller behöva jobba. Innan man höjer pensionsåldern behövs förändringar i arbetslivet, inom arbetsmiljö. Alla ska ha möjlighet till ett långt och hållbart arbetsliv. Man måste också kunna lita på att man får ersättning från sjukförsäkringen när man behöver det.

Enligt siffror från 2018 var det mer än hälften av arbetarna som gick i pension före 65.
– Det är ingen slump. Det är vad livet och arbetslivet gör med en som styr hur länge man kan jobba, säger Anna-Kirsti Löfgren.

LO vill att pensionsavgifterna höjs med 2-3 procentenheter, och att överskott i systemet betalas ut till pensionärerna.