Nyheter ARBETSDOMSTOLEN

AD-dom får kritik från facket

I en ny dom slår Arbetsdomstolen fast att kollektivavtal kan upphöra att gälla, även om villkoren förlängs i nya avtal. – Det här kan få väldiga konsekvenser för enskilda medlemmar, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.

Publicerad 30 mars 2021
AD-dom får kritik från facket
AD-domen handlar om ett företag som lämnat arbetsgivarorganisationen Visita. Foto: Mostphotos

Fallet som AD avgjort handlar om en arbetsgivare som gått ur arbetsgivarorganisationen Visita. HRF hade genomfört både lokal och central förhandling om en uppsägning på hotellet. Parterna kunde inte komma överens.
Medlemmen valde då att på egen hand driva frågan till tingsrätten, som ansåg att medlemmen hade rätt till skadestånd för en felaktig uppsägning.

Arbetsgivaren vände sig då till Arbetsdomstolen, eftersom man ansåg att medlemmen över huvud taget saknade möjlighet att driva frågan, då man menade uppsägningen vara preskriberad.

Arbetsdomstolen sätter en gammal ordning helt ur spel.Per Persson

Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarens linje, och säger att eftersom arbetsgivaren begärt utträde ur Visita, och att HRF och Visita därefter tecknat nytt kollektivavtal, är arbetsgivaren inte bunden av de tidsfrister som finns i avtalet.
– Arbetsdomstolen sätter en gammal ordning helt ur spel, säger Per Persson.

Normalt fortsätter avtalet som finns mellan arbetsgivare och facklig organisation att gälla även om ett företag lämnar arbetsgivarorganisationen. Nu säger AD att det upphör i samma stund som det tecknas ett nytt kollektivavtal.
Tidigare har facken lutat sig mot att det i medbestämmandelagen framgår att uppsägning av ett kollektivavtal måste ske skriftligen.

Lagparagraferna

Medbestämmandelagen har två paragrafer som har varit under diskussion i förhandlingarna:
  • 26 § Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om medlemmen har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst, dock ej i den mån han redan är bunden av annat kollektivavtal. Utträder medlem ur organisation som har slutit kollektivavtal, upphör han ej därmed att vara bunden av avtalet.
  • 30 § Uppsägning av kollektivavtal skall ske skriftligen.

– Det vi gör är att vi prolongerar våra gamla avtal, utom i vissa delar, som löner. Nu rundar domstolen mbl:s paragraf 30. Det är ett helt nytt sätt att se på det här. Medlemmar som jobbar riskerar att bli helt rättslösa. Om Visita missar att meddela oss att ett företag begär utträde står våra medlemmar utan försäkringar.

Eftersom Arbetsdomstolen är högsta instans finns ingen möjlighet för HRF att överklaga domen.
– Nu får vi fundera på hur vi kan få in något i avtal som begränsar konsekvenserna av domen. Och så kan vi gå till politikerna. Man kan tycka att även de anser att det är fel att arbetstagare blir rättslösa, säger Per Persson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här