Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

A-kassan får kritik för säkerhetsbrister i medlemsregistret

Hotell- och restauranganställdas a-kassa har dålig säkerhet i sitt medlemsregister och behandlar medlemmar olika beroende på om de är med i facket eller inte. Det visar en granskning av landets a-kassor.

Publicerad 8 augusti 2006

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har kontrollerat hur landets 36 a-kassor sköter sin verksamhet. Brister upptäcktes hos många a-kassor.

Hotell- och restaurangs a-kassa klarar sig bra i granskningen, men får viss kritik. Bland annat anmärker IAF på att a-kassan saknar avtal som reglerar förhållandet med fackförbundet och att det finns säkerhetsbrister i medlemsregistret. Dessutom tycker IAF att a-kassan behandlar sina medlemmar olika beroende på om de är med i facket eller inte.

Jan-Erik Aho, föreståndare för HRF:s a-kassa, välkomnar undersökningen och har viss förståelse för kritiken.
– Det är en del saker som har levt kvar utan att man har funderat vidare på dem. Nu får vi tillfälle att se över vår verksamhet.
En del av problemen har redan rättats till sedan rapporten kom och ett byte av datasystemet där medlemsregistret finns är planerat sedan länge.
– Vi ska byta system under hösten. Förhoppningsvis blir säkerheten bättre då, säger Jan-Erik Aho.

En del avtal som reglerar förhållandet mellan HRF och a-kassan finns redan. Jan-Erik Aho säger att det ska skrivas fler avtal så fort som möjligt.
– Det är klart att det är viktigt att det finns nedskrivet vem som gör vad. Men att det har fattats en del avtal förut innebär inte att det har blivit fel.

Kritiken om att medlemmarna skulle behandlas olika beroende på om de även är med i facket tycker Jan-Erik Aho dock är överdriven.
– Det handlar om att a-kassan har beslutat att skicka ut ett enda krav till våra medlemmar om de inte betalat medlemsavgiften. Facket har bestämt att de ska skicka ut två krav till sina medlemmar. Det är helt enkelt två olika policys, säger Jan-Erik Aho.

A-kassan arbetar med att rätta till bristerna under hösten.
– Vi ska samarbeta både med IAF och andra a-kassor för att ordna upp problemen, säger Jan-Erik Aho.

Facket och a-kassan
? A-kassorna har till uppgift att sköta arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetsersättning. De är organiserade utifrån yrkesområden och samarbetar med olika fackförbund. ? ?
? Eftersom a-kassorna beslutar om och betalar ut statsbidrag räknas deras verksamhet som myndighetsutövning. Därför måste a-kassorna alltid vara självständiga gentemot det fackförbund de samarbetar med.
? Den som blir medlem i HRF blir automatiskt medlem i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Då ingår a-kasseavgiften i medlemsavgiften. Det är också möjligt att endast vara medlem i a-kassan.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter SJUKNÄRVARO

Många går till jobbet sjuka

Sjuknärvaron i branschen har varit hög det senaste året, trots pandemin. De främsta orsakerna är underbemanning och upplevd press, visar en enkät.

Publicerad 16 juni 2021 Kommentera
Många går till jobbet sjuka
Många som jobbar skift har gått till jobbet trots att de känt sig sjuka. Det visar en undersökning som företaget Quinyx gjort. Foto: Colourbox

Av skiftjobbande hotell- och restauranganställda har ungefär hälften gått till jobbet trots att de känt sig sjuka. Det visar en enkät som företaget Quinyx gjort, där personal har fått svara på frågor om hur jobbsituationen varit det senaste året.

Underbemanning gör att många känner en press att ställa upp. Nästan tre av tio i branschen känner att de blir klandrade av chefen eller arbetsgivaren om de inte tar ett ledigt skift.

Undersökningen visar också att 75 procent av alla skiftarbetare i Sverige blir kontaktade av sin arbetsgivare på fritiden.
Mer än hälften upplever att de inte kan planera sin fritid. Det skapar stress, dålig arbetsmiljö och brist på återhämtning. Mer än 60 procent uppger att deras arbetssituation tvingat dem att ställa in sociala evenemang eller helgdagar det senaste året.

Hej Gäst EVA NORDMARK

”Skulle gärna jobba som konferensvärdinna”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gillar tanken på att arbeta som konferensvärdinna – men gärna med en teknisk kollega vid sin sida.

Publicerad 16 juni 2021 Kommentera
”Skulle gärna jobba som konferensvärdinna”
Eva Nordmark. Naina Helén Jåma/TT

Vad är viktigt för dig när du väljer restaurang?
– 
Självklart är det viktigt att det finns kollektivavtal och schysta villkor. Jag tycker också om en lugn och dämpad miljö så att man riktigt kan njuta av maten.

Om du fick välja ett jobb inom hotell eller restaurang – vilket skulle det vara?
– Jag städade på hotell när jag var ung. I dag skulle jag gärna jobba som konferensvärdinna för möjligheten att få träffa människor. Men med stöd från en tekniker, för jag är usel på teknik.

Branschen har haft ett tufft år under pandemin – dina reflektioner?
Coronaviruset har ställt Sverige inför en allvarlig kris utan motsvarighet i modern tid. Pandemin prövar oss som land och som människor.
Hur vi klarar av detta kommer att påverka vårt samhälle i generationer. Hela samhället har behövt kraftsamla.
Alla behöver hjälpas åt, och det är så vi kommer klara denna tuffa tid – tillsammans.

Nyheter DROGTESTER

Tvist om slumpvisa drogtester på Max

Max-kedjan vill göra slumpvisa alkohol- och drogtester på sina anställda. En integritetskränkning som inte omfattas av avtalet om sådana tester, menar HRF.

Publicerad 14 juni 2021 1 kommentar
Tvist om slumpvisa drogtester på Max
Hamburgerkedjan Max vill göra slumpvisa drogtester. Foto: Stefan Holm, Natalya Danko/Mostphotos

För 15 år sedan tecknade Hotell- och restaurangfacket och ­arbetsgivarorganisationen Visita, då SHR, ett avtal om hur arbets­givare kan få alkohol- och drogtesta anställda.

Men för att avtalet ska gälla på ­arbetsplatsen måste arbetsgivaren först mbl-förhandla med facket. Detta gör just nu hamburgerkedjan Max för samtliga restauranger i landet.

Men HRF och Max är inte överens om hur avtalet ska tolkas, berättar Kent Johansson, central ombudsman på HRF med ansvar för arbetsmiljö­frågor.

Många krav för att få drogtesta

Avtalet mellan HRF och arbetsgivarorganisationen Visita, tidigare SHR, ställer en rad krav på arbetsgivare som vill testa sin personal.

  • Ett av de viktigaste är att arbetsplatsen måste ha en väl förankrad alkohol- och drog­policy.
  • Ett annat är att testerna måste ske på ett betryggande och seriöst sätt.
  • Anställda på arbetsplatser som tecknat avtalet är skyldiga att medverka vid provtagning, som ska ske på, eller i an­slut­ning till, arbetstid. Om en anställd vägrar medverka kan arbetsgivaren anta att resul­tatet skulle ha varit positivt.

Knäckfrågan är framför allt användandet av slumpvisa tester.
– Max menar att de ska kunna testa vem som helst, när som helst. Det menar vi att de inte kan göra, säger Kent Johansson.

I avtalet nämns slumpvisa alkohol- och drogtester som en möjlighet i de fall där det finns grundade misstankar om missbruk, i verksamheter där det kan behövas för att undvika risker för skada på medarbetare eller egendom, och i verksamheter som redan är utsatta för myndigheternas granskningsarbete.

Avtalet nämner flera exempel på yrkesgrupper där slumpvisa tester kan vara aktuella, till exempel skidlärare, liftskötare eller nattportierer. Max anställda faller inte in under någon av dessa kategorier, menar HRF.
– Vi anser inte att det avser snabbmatsanställda. Om de skulle omfattas, skulle det innebära att i stort sett alla yrkes­grupper i branschen kan omfattas av slumpvisa tester, säger Kent Johansson och påpekar att Arbetsdomstolen gjort liknande tolkningar i tidigare ärenden.

 Alkohol- och drogtester är allvarliga saker, det ger sig på den personliga integriteten.Kent Johansson, HRF

Hotell- och restaurangfackets inställning är att snabbmatskedjan över huvud taget inte har rätt att utföra slumpvisa tester på personalen, framför allt inte utan förhandlingar inför varje enskilt tillfälle.
Max håller inte med.

Kent Johansson säger att företagets hållning i förlängningen äventyrar de anställdas integritet.
– Alkohol- och drogtester är allvarliga saker, det ger sig på den personliga integriteten. Men det är faktiskt tyngre än så. Som arbetsgivare får du kontroll över vad arbetstagare har för brister. I andra fall har arbetstagare inte skyldighet att berätta vilka sjukdomar de har. Här kräver arbetsgivaren rätt att få se svaren på de här testerna. Om du då tar någon medicin är det ganska lätt att gissa vilka sjukdomar som kan finnas.

Hotellrevyn har sökt representanter för Max som väljer att inte kommentera med hänvisning till att förhandlingar pågår.

Fråga om jobbet.
106
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här