Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

8 miljoner till forskning om branschen

Hotell- och restaurangfacket och Visita vill se mer forskning om branschen. Nu utlyser parternas gemensamma forskningsfond sammanlagt 8 miljoner kronor i forskningsbidrag.

Publicerad 29 augusti 2012

– Behovet av forskning är stort för att behålla och öka Sveriges attraktionskraft som besöksland men också för att skapa bra arbetsplatser inom branschen, till exempel genom att förlänga säsongerna, säger HRF:s ordförande Ella Niia.

År 2009 startade förbundet tillsammans med arbetsgivarorganisationen Visita en gemensam forsknings- och utvecklingsfond med syfte att stödja utvecklingen av branschen. Nu efterlyser fonden nya forskningsprojekt och utlovar sammanlagt 8 miljoner kronor i projektbidrag.  

Krav är att sökande har svensk eller utländsk doktorsexamen och hör till en svensk högskola, universitet eller forskningsinstitution. Varje forskningsprojekt kan beviljas maximalt en miljon kronor för högst två år. Forskningen ska vara till nytta för branschens anställda, företag och kunder.

Fakta: BFUF

Både HRF och Visita sitter med i styrelsen för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF. De båda organisationerna bidrar med lika stor andel av fondens medel. Ordförande för BFUF är Ella Niia.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Fråga om jobbet.
108
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här