Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

49 fuskare uteslöts ur a-kassan

De som måste betala tillbaka pengar till a-kassan är ofta deltidsarbetande som jobbat mer än de redovisat för a-kassan. Men några fuskar medvetet. Under 2005 uteslöts 49 fuskande medlemmar och 4 av dem polisanmäldes.

Publicerad 13 januari 2006

Under 2005 fick 25 257 medlemmar ersättning från Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Kassan betalade ut över 1,2 miljarder kronor under året och 95 procent av de som fick ersättning hade rätt till pengarna.

Men 1 282 personer tog emot a-kasseersättning de inte hade rätt till. När a-kassan upptäckte det fick medlemmarna krav på sig att betala tillbaka. Ungefär 4 miljoner kronor betalades in till kassan. Men många betalade inte och vid årsskiftet hade medlemmarnas skuld till a-kassan växt till 10,2 miljoner. Det är obetalda skulder från flera år tillbaka som samlats på hög.

– Den vanligaste orsaken till återkrav är att medlemmen är deltidsanställd och inte deklarerar alla sina arbetade timmar till a-kassan, säger Ewa Larsson, handläggare på a-kassan.
Näst vanligast är att man har fått sjuk- eller föräldrapenning och a-kassa samtidigt.
Sedan några år tillbaka har a-kassan tillgång till andra myndigheters register och kan se om någon fått bidrag och a-kasseersättning samtidigt.

I vissa fall är det tydligt att medlemmarna medvetet försökt lura åt sig pengar. Under året blev 49 personer uteslutna ur kassan och 4 av dem polisanmäldes. Det är lika många som året innan. Den som riskerar att uteslutas har alltid en chans att få förklara sig för a-kassans styrelse, som fattar besluten av uteslutning.

Så många blev avstängda eller fick sänkt a-kassa 2005
? 1635 personer sa upp sig själva och blev arbetslösa. De hade inte rätt till a-kassa direkt, utan fick vänta i 45 ersättningsdagar.
? 187 personer fick sin a-kassa sänkt med 25 procent eftersom de tackat nej till arbete. 4 personer hade gjort samma sak tidigare och blev därför av med halva ersättningen under 40 ersättningsdagar.
? 38 personer blev av med jobbet för att de uppträtt otillbörligt, kanske hotat andra anställda eller saboterat. De fick vänta i 60 ersättningsdagar innan de fick a-kassa.
? 19 personer uppträdde på ett sätt som gjorde att de inte fick en tjänst. De kan exempelvis ha skrivit i ansökningsbrevet att de inte ville ha jobbet, men måste söka det. De fick sin a-kassa sänkt med 25 procent.

Läs mer:
38 personer uteslutna ur a-kassan 2004. Läs mer här>>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Nyheter unga

HRF stöttar unga på väg mot första jobbet

Under två dagar, den 19 och 20 maj, fokuserar HRF lite extra på unga som är på väg ut i arbetslivet. Förbundets centrala ungdomskommitté håller facklig info och ringer alla studerandemedlemmar som snart tar studenten.

Publicerad 10 maj 2021 Kommentera
HRF stöttar unga på väg mot första jobbet
Under HRF:s "Ungdomsdagar" ska förbundet bland annat ringa alla studerandemedlemmar som tar studenten snart. Foto: Aleksandr Davydov, Magnus Fyhr/Mostphotos
Alma Avdić. Foto: Anna-Lena Lundqvist

– Vi kommer att hålla facklig info digitalt vid flera olika tider för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi hoppas på att det blir många, säger Alma Avdić som är ordförande för HRF:s centrala ungdomskommitté.

Inbjudan till de fackliga informationsträffarna har gått ut till studerandemedlemmar som snart tar studenten. Men det är helt okej för dem att bjuda med kompisar som inte ännu är med i facket, säger Alma Avdić.
– Vi vill att så många som möjligt ska få informationen.

Målet med ungdomsdagarna, den 19 och 20 maj, är att ge unga på väg ut i arbetslivet en bra start och att uppmärksamma dem på värdet med facket.

Ungdomskommittén kommer under dagarna även att ringa alla medlemmar i gruppen, berättar Alma Avdić.
– Vi ska höra hur läget är med dem, kolla om de har några frågor och berätta om hur man övergår till vanligt medlemskap när man börjar jobba.

Under dagarna ska kommittén också utse årets HRF-stipendiater. Vilka det blir tillkännages i början av juni.

Nyheter branschen

Regeringen och branschen i nytt råd

Efter många års arbete har Hotell- och restaurangfacket äntligen fått en önskan uppfylld: ett branschråd för besöksnäringen på regeringsnivå.

Publicerad 7 maj 2021 1 kommentar
Regeringen och branschen i nytt råd
Näringsminister Ibrahim Baylan har beslutat om det nya Besöksnäringsrådet där både HRF och Visita ingår. Foto: Peter Jönsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Visita

– Det är mer än tio år sedan vi började ta en diskussion med dåvarande regering om att vi ville ha en permanent grupp att diskutera besöksnäringen på en politiskt hög nivå. Jag är väldigt nöjd med att vi äntligen har fått det, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

I Besöksnäringsrådet sitter förutom HRF och Visita även representanter från bland annat Handels, Svensk Handel, Unionen och delar av transportbranschen. Planen är att gruppen ska träffas två gånger om året tillsammans med representanter från regeringen, säger Malin Ackholt.
– Tanken är att vi ska behandla aktuella frågor för branschen vid varje möte.

I mitten av april hade gruppen sin första träff. Då kretsade samtalet kring situationen som följt på coronapandemin.
– Det var naturligtvis mycket diskussion kring framtiden, återstart av branschen och strukturförändringar, säger Malin Ackholt.

Det var näringsminister Ibrahim Baylan som beslutade att inrätta Besöksnäringsrådet.
– Besöksnäringen har lidit stor skada av pandemin. När den avtar kommer vi att behöva hjälpas åt för att skapa goda förutsättningar för näringen att komma igen. Med rådet skapas goda förutsättningar för en nära dialog i syfte att återfå en växande besöksnäring och fler jobb i fler och växande företag över hela landet, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Fråga om jobbet.
104
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här