Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så vill HRF få upp avtalslönerna…

-- Avtalets lägstalöner är inte något hinder för löneutveckling. Hindren är den höga personalomsättningen, den negativa löneglidningen, det vill säga att arbetsgivarna inte höjer lönerna avtalsenligt, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia.

Publicerad 11 april 2012
inlinebild
Ella Niia, förbundsordförande för HRF. Foto: Elis Hoffman

Vilka är HRF:s avtalskrav?
– Utgångspunkten är samordningen vi har inom LO-familjen. Vårt krav är en lönehöjning på 860 kronor plus 100 ­kronor i jämställdhetssatsning för att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mans­dominerade branscher. Vi vill också ­ytterligare stärka rätten till tillsvidare­anställningar. Har man en visstidsanställning är man otrygg och mentalt någon annanstans. Vi måste skapa trygga förutsättningar för dem som vill jobba i branschen.

Vilken fråga är viktigast?
– Lönen. Snittlönen i branschen är 20 412 kronor. Men det är svårt att hävda bara lönen utan att ta upp arbetstiden. Enligt vår partsgemensamma statistik arbetar restaurangbiträden knappa 90 timmar på en månad. Med en lön på runt 20 000 och deltid blir det inte mycket pengar att leva för.

SHR har aviserat att sänka minimi­lönerna för unga. Vad kommer ni att svara på det?
– Vi har sedan länge ungdomslöner fram till man är 20 år, i vårt avtal. Jag menar att det tillgodoser de krav som arbetsgivaren har. Det är redan i dag billigt att anställa ungdomar. Det finns ingen forskning som visar på ett samband mellan sänkta kostnader och ökad sysselsättning. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna kostade 51,5 miljarder i förlorade skatteintäkter men har inte gett några jobb. Momssänkningen verkar inte heller ha gett några nya jobb. Nu är det nästa steg att lönerna ska sänkas för att skapa nya jobb. Vi är inte förhandlingsbara när det kommer till lönesänkningar.

SHR menar att minimilönerna  redan är höga som de är, och att höja dem ytterligare skulle minska möjligheterna för löneutveckling för dem som stannar i branschen. Hur ser du på det?
– Vi har lägstalöner i vårt avtal. Vårt viktigaste lönepolitiska mål är att alla våra medlemmar ska ha en lön att leva på.  Avtalets lägsta löner är inte något hinder för löneutveckling. Hindren är den höga personalomsättningen, den negativa ­löneglidningen, det vill säga att arbets­givarna inte höjer lönerna avtalsenligt, och avsaknad av koppling mellan löneutveckling och kompetensutveckling.
 
Vad säger du om att SHR ser industrins löneökning som normerande?
– Vi i LO:s styrelse anser inte att industrin ska vara normerande. Vi har inom ramen för LO-samordningen enighet kring våra krav och ska hålla fast vid dem.

Vad ska HRF göra för att minimilönerna inte ska vara norm?
– Hur arbetsgivare tillämpar minimi­lönerna är ett problem. Tanken med ­minimilöner är att de ska utgöra golvet men de har snarare blivit taket och ses som den normala lönen. Nu säger arbetsgivaren att de lägsta lönerna i avtalen är så höga att det pressar ihop löneutvecklingen.

Är det realistiskt att tro att LO-samordningens krav ska gå igenom?
– Nyligen kom det rapporter från Konjunkturinstitutet om att siffrorna pekar åt rätt håll. Sedan bygger LO-samordningen på att få upp de lägsta lönerna. Det är hela tanken. Jag tycker att argumentet att branschen inte orkar bära våra krav missar att hotell- och restauranganställda måste ha löner som måste gå att leva på. Jag tycker att våra krav tar hänsyn till samhällsekonomin.

Hur stor är risken för en konflikt?
– Det är svårt att bedöma. Men min och vår förhandlingsdelegations intentioner är att vi ska komma fram till ett avtal utan konflikt. Vårt uppdrag är att förhandla.

Läs intervjun med SHR:s vd Eva Östling Ollén här.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter

Hallå där, Sonja Berthsjö

Sonja Berthsjö är bingovärdinna och förtroendevald i Hotell- och restaurangfacket. Hon är också försäkringsinformatör, och i snart tre veckor har hon och andra förtroendevalda gjort besök på köpcentrumet Marieberg utanför Örebro.

Publicerad 20 oktober 2016 Kommentera
Sonja Berthsjö.
Sonja Berthsjö, HRF avdelning Mälardalen. Foto: Jann Lipka/HRF

Du har deltagit i en stor informationskampanj om avtalsförsäkringar. Vad har ni haft för er?
– Det här är ett gemensamt projekt i LO-distriktet Örebro-Värmland. Vi är tre från Hotell- och restaurangfacket som har deltagit olika dagar, tillsammans med folk från Handels och Fastighets. Vi har varit ute i köpcentrumet Marieberg utanför Örebro, pratat med anställda och arbetsgivare om att där det finns kollektivavtal, där är man försäkrad.

Var ämnet bekant för dem ni träffade?
– Visst var det några som kände till försäkringarna, men nästan fyra gånger så många som inte hade en susning. Det blev mycket frågor om vad som var arbetsgivarens ansvar och vad den anställde måste göra själv. Och då förklarade vi det här med Afa försäkring, att man själv måste kontakta dem för exempelvis AGS och föräldraförsäkringen.

Vad fick ni för respons?
– Många tyckte det var bra och intressant. Människor som inte har varit ute i det svenska arbetslivet så länge, de har ingen aning om sådant här. Oftast fanns det stort intresse även från arbetsgivarna, de tyckte det var bra att vi kom.

Om försäkringarna

Afa Försäkring. Ägs av arbetsmarknadens parter, sköter försäkringar som finns på företag med kollektivavtal.
AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring. Ersättning vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan.
FPT, Föräldrapenningtillägg. Kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan.
Det finns ytterligare avtalsförsäkringar, läs mer på afaforsakring.se

Var det något som överraskade dig?
– Att så många är så pass dåligt insatta. Det är vanligt att folk inte kommer ihåg om de har gjort ett aktivt val på sin avtalspension. Det är jätteviktigt att ha koll på hur man placerar.
Samma när det gäller att anmäla skador, det behöver inte bli en ”riktig” skada utan även de mindre skadorna ska anmälas.

Vad händer nu?
– Nu är vi snart klara, efter tre veckor och totalt runt 550 samtal. Visst blir det en uppföljning, kanske går vi vidare med arbetsplatserna inne i Örebro.

Nyheter rån

Arbetsmiljöverket: Viktigt med krisstöd och första hjälpen

Arbetsgivare måste göra allt för att förebygga rån. Att minska kontantanvändandet är ett viktigt steg, säger arbetsmiljöinspektör Birgitta Sivnert.

Publicerad 20 oktober 2016 Kommentera
Birgitta Sivnert, Arbetsmiljöverket.
Birgitta Sivnert, Arbetsmiljöverket.

– Det är ju oftast kontanter man är ute efter. I dag är det inte så många ställen som har kontanter. Bankerna har det inte och stormarknaderna har slutna kassasystem. Att inte ha så mycket kontanter är ett sätt att förebygga rån.
Det säger Birgitta Sivnert, som  arbetar på Arbets­miljöverket i Malmö och har haft hand om flera av den senaste tidens rån mot snabbmatrestauranger.

Det första hon tittar på när hon kommer till en drabbad arbetsplats är att personalen som varit med vid rånet har fått hjälp.
Nästa steg är att se om företaget har utrett händelsen.
– Målet med en sådan utredning är att se hur man kan förebygga att det inträffar igen. Om det finns något att förbättra i rutinerna eller i säkerheten.

Generellt tycker Birgitta Sivnert att arbetsgivarna på de drabbade snabbmatrestaurangerna hanterat situationen bra.
– I många fall har man har satt in åtgärder för att förhindra att det inträffar igen, redan innan jag kommer. Det är jättebra. Sedan har man varit duktig på krisstöd och första hjälpen. Det är väldigt viktigt. Det här är ofta unga människor som kanske inte har så mycket erfarenhet av arbetslivet. Om man snabbt får hjälp och stöd tar man sig snabbare tillbaka efter en sådan här fruktansvärd upplevelse.

Nyheter rån

»Tidsfråga innan ett rån går snett«

Under loppet av några veckor rånades nio hamburgerrestauranger i Skåne. Nu vill facket se krafttag mot rånen – innan någon råkar riktigt illa ut.

Publicerad 20 oktober 2016 Kommentera
»Tidsfråga innan ett rån går snett«
Benny Wiklund, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket och regionalt skyddsombud, är oroad över rånen. Foto: Anders Hansson

Det är strax efter midnatt, natten till den 19 augusti, när larmet kommer in till polisen: två rånare har slagit till mot McDonald’s i Staffanstorp. Beväpnade med hammare och kofot har de hotat personalen och tvingat till sig pengar.
Rånet är det tredje på tre dagar mot en McDonald’s-restaurang i Malmötrakten, och det sjunde rånet mot en hamburgerrestaurang i Skåne sedan början av augusti.

I dag är siffran uppe i nio. Benny Wiklund, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket och regionalt skyddsombud, är oroad.
– Vi måste arbeta aktivt för att förebygga det här. Det är en tidsfråga innan ett rån går snett och ett människoliv går till spillo.
Sedan rånvågen startade har Benny Wiklund haft möten med Max och McDonald’s i Skåne, ­Arbetsmiljöverket och Visita.

Här slog rånarna till

 • 8 augusti Max Södergatan, Helsingborg.
 • 10 augusti McDonald’s Ystadsvägen, Malmö.
 • 11 augusti Max Ystadsvägen, Malmö.
 • 13 augusti McDonald’s Rosengård, Malmö.
 • 17 augusti McDonald’s Lockarp, Malmö.
 • 18 augusti McDonald’s Lomma.
 • 19 augusti McDonald’s Staffanstorp.
 • 29 augusti McDonald’s Rosengård, Malmö
 • 15 september Burger King, Limhamn.

På McDonald’s har rånen lett till flera åtgärder.
– Efter rånen har vi infört kontantfritt efter 20.00 på alla restauranger i sydvästra Skåne. Vi har även stängt nattetid på restaurangerna som tidigare var dygnet runt-öppna, berättar Benedikte Holmberg som driver de drabbade McDonald’s-restaurangerna.
– Vi har sedan tidigare andra säkerhetsåtgärder som kamera­övervakning och larm på med­arbetarna som går direkt till polis och väktare.

Även på Max har rånen lett till förändringar.
– Vi har ökat säkerheten vid hemgång, bland annat genom rörelsedetektorer som varnar om någon rör sig utanför restaurangen. Vi har också satt upp strålkastare som man kan tända inifrån. Den här frågan står överst på agendan. Vi vill ju att de anställda ska känna sig säkra, säger Ann-Sofie Halling, pr-ansvarig på Max.

Max har ännu inte infört kontantstopp, men man arbetar aktivt för att minska kontanterna.
– Vi har minimerat växelpengarna och sett över bankningsrutinerna. Vi uppmuntrar till kortbetalning genom mobila betallösningar och beställningsstolpar samt att vi alltid frågar om gästerna kan betala med kort.

Efter rånet

 • Lämna aldrig en drabbad arbetskamrat ensam.
 • Lyssna! Du behöver inte ge råd utan det viktigaste är att du finns där.
 • Undvik att ge kritik eller att söka efter vem som eventuellt gjort fel.
 • Skicka inte hem någon till en tom bostad. Se till att någon tar hand om den drabbade.
  Källa: Arbetsmiljöverket

Benny Wiklund tror att färre kontanter är viktigt för att få ner rånen.
– Det kommer alltid att finnas individer som vill komma åt pengar. Det skapar ett oerhört lidande för de anställda som utsätts för det här.
Helst vill han se att branschen tar ett gemensamt grepp om problemet.
– Detta är ingen lokal fråga här i Skåne, vi måste lyfta den nationellt. I andra branscher har man hanterat det, som till exempel nattluckor på bensinstationer. Det jag skulle vilja är att även vår bransch sätter sig ner och hittar en gemensam policy för hur man ska minska andelen kontanter.

Fråga om jobbet.
459
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- & Restaurangbranschen.

Varje vecka. Direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.