Reportage.

+ 20 %
Där ligger sysselsättningstrenden för hotell- och restaurangbranschen, enligt Manpowers Arbetskraftsbarometer. Sysselsättningstrenden är ett mått på hur stor efterfrågan arbetsgivarna tror att det blir på arbetskraft det kommande kvartalet. För Sverige som helhet är siffran +11 procent.

@hotellrevyn

Vi finns där du finns

Nyheter från Hotell- & Restaurangbranschen.

Varje vecka. Direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.