Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

…och därför vill SHR hålla avtalslönerna nere

-- Deltid kan vara alldeles utmärkt för vissa men inte för andra. Självklart, om det nu är så att det är ett problem får man söka sig någon annanstans, säger Eva Ästling Ollén, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Publicerad 11 april 2012
inlinebild
Eva Östling Ollén, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Vilka är SHR:s avtalskrav?
– Att vi ska följa industrins märke, rakt av. 2,6 procent på 12 månader. Sedan har vi en önskan om att diskutera yrkesintroduktionsfrågor. Där hoppas jag att vi kan komma vidare och hitta en form för det arbetet.

Vilken fråga är viktigast?
– Nu är det ju tyvärr så att det blir ett ettårigt avtal. Då finns det inte så mycket att göra egentligen än lönefrågan. Då är det de 2,6 procenten. Sedan vill vi hålla tag i ingångslönerna. De får inte utvecklas i samma takt.

Innebär det att ni vill sänka lönerna ­i avtalet?
– Nej, absolut inte. Utan vi säger att ingångslönerna inte får utvecklas i samma takt som den löneökning som vi talar om som 2,6 procent. Det är det vi säger.

Varför är de 2,6 procenten så viktiga?
– Därför att vi har ett märke, det är ett etablerat sätt vi har arbetat med i alla år på den svenska marknaden. Sveriges ekonomi klarar inte mera. Våra medlemsföretag är de företag på den svenska marknaden som har lägst marginaler, vi klarar inte mer än den 2,6 procenten. Då innebär det arbetslöshet.

Det går bra för branschen. Borde inte också de som arbetar få en del av det?
– Den ökade omsättningen leder förhoppningsvis till behov av nya anställda. Det finns ingenting som är så illa som att ha en hög arbetslöshet. Vi är de som faktiskt kan bidra här. Men marginalerna är tyvärr för dåliga i vår bransch.

En HRF:are tjänar i genomsnitt 20 412 ­kronor i månaden. Hur ser du på det?
– Många av dem som har jobbat länge i branschen har inte fått en bra löneökning. Vi har fått en sammanpressad löneutveckling för att ingångslönerna har höjts så mycket. De som är nya i yrket har samma löner som dem som har jobbat i flera år. Det är inte rätt.

Andelen anställda på minimilöner är hög, hur ser du på det?

– Oerhört många av dem som arbetar i vår bransch är unga människor. Det är inte så konstigt att man går in på ingångslöner när man är ung. Men genom att vi har så många unga och tämligen höga ingångs­löner har vi inte löneutvecklingen.

Ett problem som många i branschen pekar ut är deltiderna.
– Det är återigen utefter ens livssituation som man väljer arbete. Vår bransch kan inte ha åtta till fem-jobb. Det finns inte en chans. Då har vi människor på plats när vi inte har några gäster, det fungerar inte, det tror jag var och en vet. Jag har full förståelse för att många skulle vilja ha en heltidstjänst och arbetsgivaren ska givetvis försöka möta dessa önskemål, så långt det är möjligt. Deltid kan vara alldeles utmärkt för vissa men inte för andra. Självklart, om det nu är så att det är ett problem får man söka sig någon annanstans.

Är det SHR som bestämmer löneökningen på 2,6 procent?
– Vi följer ju märket. När vi första gången fick höra att det hamnade på 2,6 procent kippade vi efter andan. Det är inte vad våra företag klarar. Jag kan säga att jag sa många gånger att det här är alldeles för högt.

Hur stor är risken för en konflikt?
– Vi har inte börjat förhandla än men vi har en indirekt varsel nu som är anmärkningsvärt. I och med att Handels har varslat flera leverantörer vågar jag påstå att det är så nära man kan komma en sympatiåtgärd. När man har varslat alla leverantörerna kommer det att drabba våra medlemmar direkt.

Läs intervjun med HRF:s förbundsordförande Ella Niia här.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Ur temat Avtalsrörelsen
Nyheter

LO-krav: ”2,8 procent eller minst 672 kronor”

LO-förbunden vill se löneökningar på 2,8 procent i den kommande avtalsrörelsen. De som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska ha en höjning på minst 672 kronor. Detta enligt ett LO-beslut i dag.

Publicerad 28 oktober 2016 Kommentera

I förra veckan röstade LO:s representantskap för en gemensam LO-samordning i avtalsrörelsen 2017. I dag klubbades de gemensamma kraven: löneökningar på 2,8 procent och som lägst 672 kronor.

Kraven är en satsning på de lågavlönade. De som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska som lägst ha ett löneutrymme på 672 kronor, medan de som tjänar mer får löneutrymmet i procent i stället.

Totalt berörs cirka 600 000 LO-medlemmar av låglönesatsningen, många av dem finns i hotell- och restaurangbranschen.
– Vi har en stor andel medlemmar som berörs positivt av låglönesatsningen. Det rimmar väl med våra mål. HRF är ett förbund med en feministisk grundsyn där vi aktivt jobbar med att få upp kvinnors löner och villkor i arbetslivet, säger HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt.

Ingår i temat: Avtalsrörelsen 13 artiklar

Nyheter

Ny utbildning mot sextrakasserier

Många hotell- och restauranganställda utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar. Nu har HRF tillsammans med Visita och Prevent tagit fram en webbutbildning för att uppmärksamma problemet.

Publicerad 26 oktober 2016 Kommentera
Ny utbildning mot sextrakasserier
Sexuella trakasserier och kränkingar är vanligt i hotell- och restaurangbranschen. En ny webbutbildning ska sätta fokus på problemet. Foto: Istockphoto

– Sexism och trakasserier är stora problem på våra arbetsplatser. Därför behövs det här, säger Kent Johansson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.
Han har varit förbundets representant i arbetet med den nya webbutbildningen Schyst vardag, som handlar om att motverka kränkningar och sexuella trakasserier i branschen.

Utbildningen är ett samarbete mellan bland andra HRF, Visita och Prevent. Den vänder sig både till anställda, arbetsgivare, chefer och förtroendevalda. Målet är att dels lära anställda vilka krav man kan ställa på sin arbetsplats i fråga om psykosocial arbetsmiljö, och dels att lära arbetsgivare hantera situationer som kan uppstå.

Kent Johansson tror att utbildningen kan göra skillnad, framför allt om arbetsgivarna nu ser till att både anställda och chefer går den.
– Det ligger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Om arbetsgivaren trycker på att alla på arbetsplatsen går utbildningen tror jag att den kan göra nytta.

Vem som helst kan göra utbildningen på Prevent.se. Sedan tidigare finns webbutbildningarna Säker vardag, om hot och våld i branschen, samt Bättre vardag, om branschens arbetsmiljöfrågor.

Nyheter

Skyddsombud hindras och trakasseras

En tredjedel av alla skyddsombud har hindrats i sitt uppdrag, visar en ny rapport från LO som presenterades på Skyddsombudens dag. Hotell- och restaurangfackets skyddsombud är allra värst drabbade av trakasserier.

Publicerad 26 oktober 2016 Kommentera

Att vara skyddsombud är ett mycket utsatt uppdrag. En tredjedel av dem som svarat på LO:s enkät har hindrats i sitt uppdrag, 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har utsatts för hot eller våld.

Hotell- och restaurangfackets skyddsombud är värst drabbade av trakasserier. Hela 19 procent av dem har trakasserats på olika sätt. Sämre löneutveckling och schemaläggning, förändrade arbetsuppgifter och omplacering är exempel på sådant som skyddsombuden i undersökningen utsatts för. Det var också en större andel av HRF:s skyddsombud som hindrats i sitt uppdrag, 40 procent.

Per Persson, avtalssekreterare för HRF, tror att det är branschens osäkra arbetsvillkor som ligger bakom att  så många drabbas. Pressen blir stor på dem som har det viktiga skyddsombudsuppdraget, säger Per Persson.
– Man ses som ett hot mot verksamheten eller så vet arbetsgivaren knappt om att man har uppdraget.

Han berättar om ett aktuellt ärende på ett stort hotell. Det hade gått säkringar i köket flera gånger och kontakter hade bytts. När skyddsombudet var på plats började det blixtra under diskbänken.
– Skyddsombudet lade ett skyddsstopp och berättade för sin vd. Som svar fick han höra att: ”Det kan bli konsekvenser för dig om du gör det.” Skyddsombudet har nu kontaktat Arbetsmiljöverket.

Om enkäten

Den webbaserade enkäten har besvarats av  7 680 skyddsombud i de 14 LO-förbunden. Svarsfrekvensen ligger på 25-50 procent, men den var högre hos HRF, 50 procent.

Läs hela rapporten här

De hinder som skyddsombuden i rapporten stött på var bland annat att de nekats utbildning, inte kallats till möten och inte fått den information de ska ha i förväg.

Förklaringen till att så många skyddsombud hindras, trakasseras och utsätts för hot och våld är inte bara okunskap hos arbetsgivarna, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.
– Det handlar om att skrämma löntagarna att stå stumma med mössan i hand. Lösningen är att de fackliga organisationerna stärker sin närvaro på arbetsplatserna och ökar sin samverkan med arbetsgivarna.

 

 

Fråga om jobbet.
459
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- & Restaurangbranschen.

Varje vecka. Direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.