Frågor om lön, ob och övertid

Semesterlön varje månad?

De senaste åren har jag fått ut min semesterersättning i en klumpsumma i samband med semestern (12,72 procent av den intjänade lönen sen sist jag fick ut semesterersättningen). Nu vill min chef ändra på detta och betala ut semesterersättningen i samband med varje löneutbetalning. Har hon rätt att göra så? Jag är tillsvidareanställd på deltid sedan sju år tillbaka.

Vad är »i anslutning till« arbetstid?

Vi är två anställda som jobbar heltid på ett ställe med kollektivavtal. Ibland händer det att vi jobbar våra ordinarie pass och åker hem några timmar, sedan kommer vi tillbaka till jobbet och hoppar in extra på kvällen samma dag. Vad gäller då? Jag och min kollega har läst i Gröna avtalet att det utgår dubbel tid när man arbetar över och det inte är i anslutning till ordinarie arbetstid. Men vår arbetsgivare tolkar det som att vi har jobbat den dagen och att vi därför ska ha 1,5 timme för varje arbetad timme.
Ett exempel: Kollegan arbetade sitt vanliga skift 08.00–17.30. Åkte hem två timmar och kom tillbaka för att jobba extra fyra timmar 19.30–23.30. Då tyckte vi att hon skulle ha åtta timmar kompensation för det, men det tyckte inte vår chef.

Chefen lägger ut komptid!

Jag är fast heltidsanställd med månadslön på ett hotell. Kan chefen vid låg beläggning tvinga en anställd att ta ut intjänad komptid? Får chefen schemalägga detta utan att fråga?

Vill ha lön som första assistent!

Jag jobbar i dag som första assistent på McDonalds. Jag har ej utbildning för den tjänsten men utför denna tjänsten och är anställd för den tjänsten. Har jag då inte rätt till den lönen som är för första assistent? Eller har min chef rätt att inte ge mig den lönen för jag inte har en utbildning för första assistent? Jag tycker att i och med att jag utför arbetet borde jag ha rätt åt den lönen också.

Återbetalning på semesterlön

Min arbetsgivare betalade ut för mycket semesterlön, 6000 kronor, i juni månad 2013. I september 2013 uppdagades detta, arbetsgivaren begärde då återbetalning med 500 kr i månaden i 12 månader. Jag har alltså betalat tillbaka allt nu. Min fråga är: kan verkligen arbetsgivaren begära återbetalning tre månader i efterhand? Jag hade ingen koll själv, eftersom man litar på arbetsgivaren.

Yrkesvana efter åtta års inhopp?

Jag har jobbat på Scandic till och från i åtta år. Det har varit timanställningar och kortare vikariat. Jag undrar om jag ska vara i lönegruppen för sex års yrkesvana eller inte. Jag gick hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och har även en ettårig utbildning inom events. Jag tror inte att jag har jobbat 1300 timmar under ett enda kalenderår men har definitivt fått ihop 1300 timmar x 6 under de senaste åtta årens jobb.

Ingen lönehöjning på två år!

Jag jobbar som servitris på Pizza Hut. Jag har märkt att min timlön, 119 kronor, inte höjts på två år. Hörde nu att den som jobbat med servering i sju år eller mer (som jag har gjort) ska tjäna minst 130:00 kronor på Pizza Hut. Men min chef säger att 119 kronor är rätt lön i och med att jag har betald semester. Är det så?

Ingen lönehöjning på mertiden?

Jag jobbar deltid i en hotellrestaurang. Vi har Visitas avtal. Jag har ett rullande grundschema som utgör mina 50 procent. För den anställningen får jag månadslön. Men jag jobbar nästan alltid mer, i snitt cirka 80 procent. Jag önskar inte öka min anställning utan är nöjd med att ha garanterat 50 procent och sedan välja om jag vill jobba mer, eftersom jag även pluggar.
Nu till min fråga, som handlar om kollektivavtalets lönehöjning: Jag har haft lönesamtal där den generella löneökningen enligt avtalet lades på min månadslön och jag fick en del av potten likaså. Men de timmar jag jobbar mertid ska väl också höjas lika mycket? Min chef hävdade under vårt lönesamtal att den generella höjningen och potten läggs på min månadslön men att min timlön för mertiden är densamma som innan! Är det så?

Vilken lönegrupp tillhör jag?

Jag undrar vilken lönegrupp jag ska ligga i och vilken lön som är rimlig för mina arbetsuppgifter. Jag är anställd som kafébiträde i mitt kontrakt, men jag arbetar som servitris då mitt jobb är både en restaurang och en enklare kiosk åt två olika sidor. Jag är ansvarig för beställningar av varor och är anmäld som serveringsansvarig, alltså att jag är ansvarig för alkoholserveringen under mina arbetstimmar.
Jag har arbetat här i fyra år men tills för ett år sedan var det endast ett enklare kafé.
Jag har en utbildning i hotell och turism där jag bland annat läst servering, service och livsmedelshygien utöver många turism- och hotellkurser. Under min anställning har jag även läst en kurs i alkoholservering, säljteknik, livsmedelshygien och egenkontroll om detta är relevant. Jag ligger nu i lönegrupp 2, yrkesarbete, och har lön för sex års yrkesvana, är det riktigt?

Sex års vana, från när?

Från och med det här året så har jag sex års yrkesvana (inklusive tre års gymnasieutbildning), vilket betyder att jag ska gå upp i lön. Gäller det från årsskiftet eller från den månaden jag tog studenten? Eller något annat datum?

Nattreceptionistlön x 1,055?

Jag har arbetat som nattreceptionist i några månader men precis avslutat min anställning. Jag har precis fått veta att jag borde fått min timlön x 1,055, samt ob 1. Men jag har bara fått avtalets minimilön 118:50 och ob 1. Har jag rätt till det extra påslaget? I så fall, kan jag kräva dessa pengar från arbetsgivaren efter avslutad anställning?

Löneökning för nyanställd?

Jag har en fråga när det gäller lönehöjningen. Jag ska byta jobb och har begärt en högre lön än vad minimilönen i HRF:s kollektivavtal säger. Nu har jag 21 883 kr och har begärt 22 800 kronor. Min fråga är, som nyanställd med lön över kollektivavtalets löner, kommer jag ändå att få del av den årliga höjningen från den 1 juni 2014 som det står i kollektivavtalet? Eller behåller jag ”bara” min högre lön?

Inbakat ob i lönen?

Det är så att jag är heltidsanställd nattportier med månadslön och hotellet har kollektivavtal. Det jag nu undrar över är varför jag inte får något ob-tillägg, eller kan chefen baka in det i själva månadslönen? Det enda som står på min lönespecifikation är som sagt månadslön – 23 670 kronor och kostavdraget. Är det rätt?

Sjuk och fråntagen lönetillägg!

Jag har sedan oktober haft ett lönetillägg på 1 000 kronor i månaden då jag övertagit en hel del ansvar på jobbet. Schemaläggning, bemanning vid sjukfrånvaro, beställningar, kassaavstämningar och liknande. I dag skickade chefen ett sms där hon skrev att jag från i dag inte längre får tillägget. Kan de dra in det hur som helst och framför allt, kan de dra in ansvarstillägget mitt i en månad? Borde jag inte få tillägget månaden ut? Till saken hör att jag blivit sjukskriven månaden ut, vilket hon fick reda på sekunder innan jag blev fråntagen lönetillägget. Känns lite som att detta är en bestraffning för min sjukdom? Är detta okej?

Hur ska nattreceptionist räkna ut lön?

Jag jobbar som nattreceptionist på hotell, 67 procent. Nu undrar jag hur min lön ska räknas? Jag vet att man räknar timlön x 1,055, vilket blir 118.50 x 1,055 = 125,01
Månadslönen för heltid är 20 499.
Borde inte min lön då vara 20 499 x 1,055 = 21 626 x 0,67= 14 489?

Ingen lönehöjning för föräldraledig

Jag har varit hemma med mina två barn i strax över tre år och har inte fått någon löneförhöjning under den tiden. Är det frivilligt för arbetsgivaren att göra så? Vi har kollektivavtal.

Vad är ”stadigvarande natt”?

Vad räknas som stadigvarande nattarbete i reception? Jag ska börja arbeta både natt och dag/kväll i och undrar hur det blir med mitt ob-tillägg när jag arbetar natt. Jag kommer att ha cirka 102 timmar natt och cirka 37 timmar dag och kväll. Jag är enligt mitt anställningsavtal anställd på 140 timmar nattarbete. Får jag vanliga ob-tillägget (19:80) eller har jag rätt att få natt-ob?

Hur räknar man med tidbank?

Jag undrar hur man kan räkna ut hur många timmar man ska jobba per månad med »tidbank«. På mitt jobb har jag månadslön och vi får plus- och minus­timmar baserat på hur många timmar vi jobbar varje månad. Tidmålet ser olika ut varje månad. Mina chefer räknar antalet dagar måndag – fredag varje månad och tar det gånger 8 timmar. Exempel: januari 2013 har 23 vardagar. 23 gånger 8 = 184 timmar. Vilket innebär att allt över 184 i slutet av månaden blir »plustimmar« i tidbanken. Ligger jag under blir det »minustimmar«. Kan man räkna så?

Månadslön vid fast jobb?

Jag undrar om det finns någon regel eller lag som säger att man efter tre månader som fast anställd på heltid med timlön har rätt att få månadslön i stället?

Betald restid för kurs?

Vad gäller när man åker iväg på en obligatorisk kurs? Jag jobbar heltid som hotellreceptionist. Jag var på kurs i två dagar. I normala fall hade jag jobbat, schemalagd 8,5 timmar per dag dessa dagar. Men jag hade ganska lång restid för att ta mig till och från kursorten, vilket gjorde att jag lämnade hemmet 6.30 dag 1 och var hemma 21.30 dag 2. Stämmer det att jag endast får betalt de timmar som jag normalt skulle ha jobbat?

Övertid i ledighet?

Vi undrar hur det är när man arbetar över och väljer att ta ut detta i ledighet, ger en timmes övertid en timmes ledighet??
Finns det andra regler för övertid på helger samt sena kvällar?

Yrkesvana för jobbade timmar?

Om man har gått hotell och restauranggymnasiet i tre år och sen jobbat 1100 timmar ett år, 1050 timmar nästa år 1200 timmar tredje året och 1200 timmar fjärde året. Hur många års yrkesvana räknas det som?

Har jag sex års yrkesvana?

Hur räknar man ut om man har sex års yrkesvana? Måste det vara sammanhängande och måste det vara inom samma yrke eller räcker det med att det är serviceyrket?
Jag har gått en tvåårig yrkesutbildning (KY) sen har jag arbetat som receptionist i tre år och reseledare i ett år. Kan man säga att jag har sex års yrkesvana eller bara fem? Och hur måste man dokumentera det för arbetsgivaren? Jag ligger redan på samma lön som för de med yrkesvana. Detta för att jag har förhandlat mig till högre lön när jag sökte tjänsten. Men jag hör till dem utan yrkesvana enligt mitt kontrakt. Hur mycket ska min lön höjas med när jag väl är berättigad lön med 6 års yrkesvana?

Betalt för klubbmöte på fritid

Jag är förtroendevald på min arbetsplats och sitter också med i klubbstyrelsen. Nu ska vi ha ett styrelsemöte och då säger vår arbetsgivare att bara de som har arbetstid när mötet hålls får betalt. Till saken hör att eftersom alla jobbar så spridda tider är det helt omöjligt att hitta en tid när alla arbetar.
Därför undrar jag nu om det verkligen är så att de som går på styrelsemötet på sin lediga tid inte kan få betalt?

Varför får nattreceptionister inte natt-ob?

Nattreceptionister borde få samma villkor i lönen som andra som jobbar natt. Hur har det kunnat bli så att just nattreceptionister inte får natt-ob när exempelvis nattstäd på hotell får natt-ob? Städarna har ju också ”valt” att jobba natt merparten av sin arbetstid. Finns det någon saklig grund till undantaget?

Ska springnota vara allas ansvar?

På min restaurang är vi i servisen personligt ansvariga för det som inte stämmer i kassan, exempelvis en springnota.
Vi i servisen har ingen personlig kod att logga in med och saknar därför möjlighet att helt själv vara ansvarig för sina bord och deras betalningar, utan vi blir alla ansvariga om någon gäst inte betalar. Vi måste alltså själva bekosta en eventuell diff. Får det vara så?

Höjd lön för alla?

Jag undrar om timanställda också ska ha lönehöjning från 1 juni eller om det bara gäller de som är fast anställda med månadslön?
Får man vara med på hela lönehöjningen eller bara det generella om man är tim?

Inbakad övertid och ob?

Jag jobbar på en restaurang. På arbetsplatsen finns kollektivavtal med HRF/Visita. På mitt kontrakt står det att ”lönen inkluderar ob-tillägg samt skälig övertid”.
Jag undrar om det är tillåtet att göra så med övertid och ob?
Vi är schemalagda från 17.00 till kl 24.00 men det blir alltid senare än så.

Natt-ob för arbetsledare?

Jag är arbetsledare på ett hotell, ansvarar för städning och diskning, arbetar 22:00 - 07:00 söndag till torsdag. Jag har en timme rast och matavdrag. Jag får endast 19:20 i ob, enligt min chef så går jag på tjänstemannaavtal och som tjänsteman har man inte rätt till natt ob som är 16:90. Min fråga är om han har rätt? De övriga anställda får natt-ob.

Ersättning vid extrapass?

Jag jobbar deltid på en restaurang. En dag jobbade jag 11.30 – 20.30 (schemalagt). Medan jag stängde restaurangen så ringde min chef, han som äger restaurangen, och undrade om jag kunde åka till hans andra restaurang och jobba. Han hade försökt få in någon annan men fick inte tag i någon som kunde. Jag ställde upp och jobbade 21.00 - 00.00 där. Jag undrar om jag ska få extra ersättning för dom timmarna eller något liknande? Och ska jag ha lön för den halvtimmen det tog för mig att åka mellan restaurangerna?

Får arbetsgivaren dela upp lönen?

Vår arbetsgivare har satt i system att ta av våra semesterdagar så fort de väljer att ha stängt. Är det okej? Hur som helst så får vi ändå inte vår semesterlön på den lönen som är aktuell. Kan de spara på semesterlönen för att de inte har råd att betala ut mer än normal lön? Ska vi acceptera att inte få hela lönen utbetald på lönedagen? Vi får ut den i omgångar under en veckas tid på grund av att företaget har pengabrist.

Ob på restaurangkasino?

Kasinot jag jobbar på har ett casino-kollektivavtal, där det står att ob är 11:50 i timmen och natt-ob 28:50 i timmen.
När man jobbar kl. 20.00 – 04.00, hur räknas ob:n då?
Är det 11:50 de fyra första timmarna, och sen 28:50 de fyra kommande timmarna efter kl. 24.00? Eller är det 11:50 i 4 timmar och sen 11:50 + 28:50 (40 kronor) i 4 timmar?
Vad gäller på söndagar, och helgdagar?

Friskvårdsbidrag för föräldraledig?

Jag undrar om man har rätt till friskvårdsbidrag under föräldraledigheten. Det är i dagarna dags att förnya mitt kort på gymmet och jag planerar att påbörja min föräldraledighet i mars 2012. Har inte haft några problem att få ersättning förut.

Jag har missat min yrkesvana!

Tänkte bara kolla hur många år tillbaka i tiden en arbetsgivare är skyldig att betala ut lön efter yrkesvana. Efter jag nådde upp till sex års erfarenhet har jag jobbat i ytterligare fem år. Detta utan att själv uppmärksammat att jag haft yrkesvana.

Kan aldrig ta ut kompledigt!

Jag har samlat ihop en del komptid. Problemet är att min arbetsgivare säger att vi anställda inte får ta ut vår intjänade komptid i hela dagar, utan endast i enstaka timmar. Stämmer detta? I så fall kan jag aldrig ta ut min komptid i tid, då vi aldrig jobbar två stycken samtidigt. Jag kan inte börja ett par timmar senare eller gå hem tidigare, för då blir det personal-löst.

Ob-ersättning i HRF:s avtal?

Vad är det för ob som gäller för jobb på jul och nyår? Finns det något storhelgstillägg?

Möte på min lediga dag

Om min arbetsgivare kallar in till möte på min lediga dag enligt schema, vad är minsta tid jag får betalt för på ledig dag? Är det tre timmar jag har rätt till?

Tio minuters övertid varje dag

Jag får inte övertid för mina 10 minuter jag oftast stannar över varje dag jag jobbar. Dessa 10 minuter jag stannar över är för "överlämning" som vi måste ha på mitt hotell. Jag har inget val då vi börjar passet samtidigt som den andre slutar. Det handlar om cirka 6 timmar övertid på en månad.
Jag gav som förslag idag att vi skulle ändra schemat så man har cirka 15 minuter schemalagt tillsammans med personen som kommer efter. Fick som svar att detta inte var ett alternativ på grund av kostnad. Då sa jag att jag i sådana fall jobbar jag 10 minuter gratis varje gång jag stannar över. Enligt min arbetsgivare är det okej att ej få lön för de 10 minuter jag jobbar över varje arbetsdag, enligt någon lag/kollektivavtal. Vad gäller?

Får jag extra föräldralön?

Hej, Jag har en liten fråga som jag hoppas ni kan svara på. Jag ska vara mammaledig från och med mitten av oktober, jag vet att vissa företag går in och betalar 10 procent av mammapenningen så man får 90 procent i mammapenning istället för 80 procent. Frågan är nu om man är berättigad detta inom HRF?

Hur mycket jobb ger yrkesvana?

Jag undrar lite kring hur många timmar man ska ha jobbat under sex år för att räknas som »sex års yrkesvana«? Jag har arbetat på min arbetsplats i sex år i juli och arbetade heltid de första tre åren.
De senaste tre åren har jag varit tjänstledig från min anställning men ändå arbetat extra, kvällar och helger. Jag undrar om det finns något antal timmar man bör ha jobbat för att räknas in i den lönegruppen »sex års yrkesvana«, måste man ha jobbat heltid under alla sex åren?

Fel avdrag för måltidsuppehåll

Om man jobbar på ett kafé som felaktigt dragit avdrag för måltidsuppehåll under en längre tid, har man rätt att kräva ut dessa pengar retroaktivt?

Ob-tillägg och övertid samtidigt?

Kan man både få övertids­ersättning och ob-tillägg ­samtidigt? Om man jobbar dag men blir tillsagd att jobba över exempelvis på en lördag kväll/natt. Restaurangchefen säger att vi bara kan få övertid och inte ob.

Fritt logi i stället för ob?

Min dotters arbetsgivare har kollektivavtal men betalar inte ob-ersättning. När min dotter frågade om det här med ob skickade arbetsgivaren något som heter ”Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011 samt vid 2012 års taxering.” Har det något med ob att göra?
Kan ob-tillägg ersättas av att en anställd har fritt logi (övernattning) på arbetet? Övernattning blir det, då arbetstiderna gör att busskommunikationer saknas.

Är jag kvalificerat yrkesarbetande?

Jag jobbar som receptionist samt konferensvärdinna på ett hotell. Med min tid som receptionist samt en tvåårig KY-utbildning med inriktning turism har jag nu kommit upp till sex års yrkesvana. Klassas receptionist samt konferensvärdinna som kvalificerat yrkesarbete? I så fall borde jag ligga i lönegrupp 1, i stället för lönegrupp 2 som jag gör i dag.

Rätt lön för nattportier?

Jag har fått ett förslag om anställning som nattportier. När jag läser på hotellrevyn.se om det aktuella kollektivavtalet så anges 119.12 kr i timmen som lön för en nattportier. Är denna timlön med eller utan ob? Hur många timmar i veckan räknas som heltid om man enbart jobbar natt?

Får arbetsgivaren byta lönedag?

Chefen har meddelat att det blir ett nytt brytdatum för lönen. Vanligtvis är brytdatumet den 15–16 månaden efter. Men helt plötsligt ska detta bytas. Nu kommer det att vara 1–31 varje månad och då kommer vi att få vår lön utbetald den 15:e varje månad. Är det inte så att lönen ska utbetalas varje månad den 25:e? Förändringen får följande konsekvens: denna månad betalas lönen ut den 15:e, vilket resulterar i att vi enbart får lön för 2 veckor. Detta fick vi reda på tre dagar innan lönen ska betalas ut. Får de verkligen göra så?

Schemalagd ”till sent”

Vi har fasta arbetstider på min arbetsplats, men sen har vi något som kallas ”sent” exemplevis kan det stå ”12.00–21.00/sent”. Detta innebär att du inte vet när du slutar, ingen extra ersättning ges om du blir kvar efter klockslaget. Får det vara så?

Ersättning vid långa schemalagda pass?

Hej, jag undrar lite om ersättningar när man jobbar heltid 10-12 timmarspass, fyra dagar i veckan. Ska man till exempel ha 40 procent mer i lön efter 8 timmar? Och sedan mera efter 10 timmar? Hur räknar man ob? Vår arbetsplats har kollektivavtal men så vitt jag vet har aldrig någon kollat med facket om det är okej att jobba 12 timmar på schema så mycket som vi gör. Alla som jobbar här tycker att det är okej att jobba så här, vi vill bara ha korrekt ersättning för vårt jobb.

Stämmer våra övertidsregler?

Vår arbetsgivare betalar inte ut någon övertidsersättning. De hävdar att vi arbetar efter något som de kallar ”tidbank” och att all övertid hamnar i denna bank. Vi kan med andra ord ta kompledigt - när det passar arbetsgivaren.
Vi får ingen övertidsersättning enligt de 45 procent, 70 procent och 90 procent som kollektivavtalet säger utan 1 timme övertid ger 1 timme kompledigt. Vid flertalet tillfällen har både jag och mina kollegor sagt nej till att hoppa in och jobba extra, utanför schemalagd tid. Då har arbetsgivaren sagt, ”men då beordrar jag in dig”. Fortfarande utan övertidsersättning! Gör arbetsgivaren rätt?
Jag är fast anställd, heltid. Arbetsplatsen har kollektivavtal.

Potten och sexårshöjningen

Ingår verkligen pottpengarna i höjningen för sex års erfarenhet? Eller ska potten komma utöver sex års-höjningen? Om den ingår har man ju ALDRIG chans att komma över lägsta nivån?

Fråga om jobbet

Ställ en fråga om jobbet

Hotellrevyns experter svarar på frågor om kollektivavtal, semester, skatt och annat som rör din anställning.

Vanligaste frågorna

Semester och kostavdrag

Kanske har någon annan ställt samma fråga och fått den besvarad? Frågor om vanliga ämnen som semester och matavdrag hittar du här.

Ledaren

Deltid glöms
bort i debatten

AVTAL 2016

Avtalsrörelsen fortsätter!

Hotell- och restaurangfacket och Visita har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Men HRF har fler avtal att teckna under våren. Här hittar du de senaste artiklarna.

Arbetslivsakuten

Min kollega är en sengångare!

Gabriel kommer sällan i tid till jobbet, så hans kollega Sara måste vänta in honom innan de kan bytas av i receptionen. Sara blir irriterad – hur ska hon få Gabriel att passa tiden?

Experterna svarar

Nytt från frågespalten

Allt utom kaffe och frukt ska slås in i kassan, vi anställda får 20 procents rabatt på priset. Är det ett okej avtal om personalmat?

På menyn

Suveräna citron

Nästan allt blir bättre med lite citron. Men i våra recept är det inte lite av frukten. Grillad i grönsallad, rivet skal i fänkålssallad eller krämigt frisk i lemoncurd – låt citronen spela huvudrollen!

Snabbkurs

Så känner du igen avtalsmyterna

Nu under avtalsrörelsen är kollektivavtal ett hett samtalsämne. Men det finns en del tokiga tankevurpor kring hur avtalets funkar. Vi listar de nio vanligaste.

Insändare

»Bättre villkor för nattisar«

Nattarbetet är betydligt mer påfrestande och innebär ett större ansvar eftersom man på de flesta hotell arbetar ensam, skriver signaturen Tobbe. 

schartau
schysta150x150
ad4you
fackliganyheter_20_tidningar
Fimpaa